Danska regeringen vill ha oförändrat torskfiske – det vill inte EU

Torskfisket i Västerhavet (Nordsjön, Skagerak och Kattegatt) regleras med hjälp av så kallad effortreglering, också kallat havdagar eller kilowattdagar (kW-dagar). Systemet är kanske inte helt kristallklart för den oinsatte och är det kanske inte heller efter läsning av HaV:s information i ämnet:

Enligt torskplanen ska fisket efter torsk i Västerhavet begränsas genom ett fiskeansträngningssystem (effortregleringen). Fiskeansträngningssystemet innebär att medlemsstaternas fiske med torskfångande redskap i Västerhavet begränsas genom kilowattdagar.

Med kilowattdagar avses ett fiskefartygs motorstyrka multiplicerat med antalet 24-timmarsperioder eller delar därav som fartyget är ute ur hamn med torskfångande redskap ombord. Som exempel kan ett fartyg med motorstyrkan 100 kilowatt som tilldelats 1 000 kilowattdagar bedriva fiske med torskfångande redskap under högst 10 dagar (24-timmarsperioder eller delar därav), se artikel 4 i torskplanen.

Ett totalt antal kilowattdagar fastställs för medlemsstaten varje år genom beslut i EU:s ministerråd. Medlemsstaten ska sedan fördela de nationella kilowattdagarna mellan sina fiskefartyg som har tillstånd att fiska med torskfångande redskap i Västerhavet, så att varje fartyg tilldelas ett bestämt antal kilowattdagar, se artikel 11 och 14 i torskplanen.

Om medlemsstatens fartyg sammantaget överskrider den nationella tilldelningen av kilowattdagar ska EU-kommissionen göra avdrag från medlemsstatens framtida tilldelning av kilowattdagar enligt artikel 106 i rådets förordning (EG) nr 1224/2009 om införande av ett kontrollsystem i gemenskapen för att säkerställa att bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken efterlevs.

EU fastställer TAC för Västerhavet när det gäller torsk. Därefter fördelas den med hjälp av kW-dagar (havdagar).  Förslaget från EU-kommissionen inför 2014 är att TAC ska minska med 20% och att kW-dagarna också ska minska med 20%. Danska regeringen är helt mot detta och vill oförändrad TAC och oförändrat antal havdagar:

Danmark vil sætte hælene i overfor Kommissionen, når det kommende Ministerrådsmøde bliver afviklet fra den 16. december i Bruxelles. På mødet skal ministrene blive enige om TAC / kvoter for 2014, og den danske fødevareminister Karen Hækkerup drager til mødet med et mål om bl.a. at fastholde torskekvoten i Nordsøen og Skagerrak på samme niveau som i år eller med en svag stigning.

Dermed går Regeringen imod anbefalingerne fra Kommissionen, der går på en reduktion på 20 procent for TAC / kvoten for torsk i Nordsøen og Skagerrak. Yderligere anbefaler Kommissionen en reduktion af indsatsen – også kendt som kW-dagene – med 20 procent – også her er Danmark altså på kant med Kommissionen.

Anledningen till den danska regeringens inställning är att man är orolig över att utkasten av bifångst ska öka:

-En reduktion i TAC vil med en stigende bestand medføre risiko for øget udsmid. Der er herudover gennemført selektivitetsfremmende foranstaltninger, som ikke er medregnet i den videnskabelige rådgivning, skriver Regeringen således i samlenotatet.

När det gäller Kattegatt mer specifikt så vill EU-kommissionen minska TAC med 20%. Det vill inte den danska regeringen. I sammanhanget bör det nämnas att det inte förkommer nåt riktat torskfiske i Kattegatt. All torsk som fiskas i Kattegatt tas upp som bifångst. Även här är det risken för ökad dumpning av fisk som den danska regeringen anför som skäl till motståndet mot EU-kommissionens förslag. Om bottentrålning förbjuds i Kattegatt och kräftfiske endast tillåts med bur så kan nog TAC utan problem minskas utan risk för ökad dumpning av bifångster.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!