EU:s fiskekvoter för 2014 klara

2014 är bara 46 procent av fiskekvoterna i linje med forskarnas rekommendationer. Dessutom kastas stora mängder fisk tillbaka död i havet och användandet av miljöförstörande fiskeredskap är utbrett. Oceana menar därför att fisket i delar av norra Europa inte är hållbart.

Sent igår nådde EU:s fiskeministrar en överenskommelse gällande fiskekvoterna för 2014 i Nordostatlanten. Och trots det bara är drygt ett år kvar tills deadlinen då EU:s nya gemensamma fiskeriavtal kräver att Europas fisk ska fångas på ett hållbart sätt, så är skillnaden fortfarande stor mellan vetenskapliga rekommendationer och mängden tillåten fångst.

– Ministrarna har gjort ett par framsteg och antagit kvoter som innebär att fler arter kommer fiskas enligt maximalt hållbart uttag. Men det är inte tillräckligt – 46 procent av fiskebestånden kommer även i fortsättningen exploateras långt över forskarnas rekommendationer, säger Xavier Pastor, Europachef för havsmiljöorganisationen Oceana.

Andel av TAC i som satts i överensstämmelse med vetenskapliga rekommendationer. Uträkning av Oceana.

Andel av TAC i som satts i överensstämmelse med vetenskapliga rekommendationer. Uträkning av Oceana.

Värst i Kattegatt

Precis som tidigare är tillståndet särskilt illa för torsken i Kattegatt. Forskare menar att arten har svårt att reproducera och att det finns en överhängande risk att den försvinner helt. Dessutom uppskattar de att stora mängder torsk tas i land utan att registreras. I dag är det inte tillåtet att fiska direkt efter torsk i Kattegatt, den lilla kvoten som finns är främst till för rymma bifångsten av torsk vid fiske efter andra arter. Men eftersom bifångster är vanligt kastas stora mängder fisk tillbaka i havet när den tillåtna kvoten fiskats upp.

– Det saknas en helhetssyn när man sätter kvoterna. Ta fallet med havskräftor i Kattegatt till exempel, där anses kvoten vara hållbar. Men kräftfiskarnas bifångst av torsk förväntas bli större än den tillåtna torskkvoten, vilket kommer leda till att stora mängder torsk kastas tillbaka, död, i havet. Detta är bara ett exempel på hur viktigt det är att ta hänsyn till flera arter när kvoterna sätts, säger Hanna Paulomäki, chef på Oceanas Östersjökontor.

Sverige har lösningen

I Sverige använder en majoritet av kräftfiskarna trål med rist, ett fiskeverktyg som visat sig vara väldigt effektivt på att släppa igenom stor torsk. Stor torsk är avgörande för om beståndet ska överleva eftersom de producerar fler avkommor än sina mindre släktingar. Det danska kräftfisket använder sig tyvärr inte av lika effektiva fiskeredskap, tvärtom, deras såkallade selektiva redskap är mycket effektivt för att fånga storväxta torskar.

– För att skapa ett verkligt hållbart fiske bör ministrarna koncentrera sig på få till stånd ett utkastförbud i kombination med krav på att använda fungerande selektiva fiskeredskap, som till exempel den svenska trålen med rist, säger Magnus Eckeskog, sakkunnig inom fiske på Oceanas Östersjökontor.

När det gäller kräftfisket borde också danska fiskare i större utsträckning börja fiska med bur. Dessutom bör bottentrålning kanske förbjudas helt i stora delar av Kattegatt.

Danska fiskare är också missnöjda med kvoterna för Kattegatt, men de är de missnöjda med att TAC är satt för lågt:

For torskekvoten er han derimod langt mere kritisk til resultatet på en uændret TAC for Kattegat. Danmarks Fiskeriforening har opfordret til en samlet TAC på 190 tons mod de nuværende 100 tons.

– Den ekstremt lave TAC i 2013 har gjort, at det har været endog meget vanskeligt at fordele fiskerettighederne. Når TAC er så lav, giver det en årskvote, der svarer til nogle få kasser torsk pr fartøj. Og med de mængder kan de ellers velfungerende systemer, der anvendes for at udveksle kvote imellem fartøjerne, slet ikke fungere.

Torskekvoten i Kattegat er en såkaldt bifangstkvote – det vil sige, at der ikke må fiskes direkte på torskebestanden. Samtidig er det værd at notere sig, at det vigtigste fiskeri i Kattegat, fiskeriet efter jomfruhummer, stort set kan finde sted på samme kvoter som i år. Reduktionen i TAC er på 3,5 procent.

För mig är det uppenbart att förhållandena i Kattegattfisket, med osorterande redskap i det danska fisket och bottentrålning efter kräftor ihop med låg TAC på torsk kommer att leda till ökad dumpning av fisk. Något som ingen är nöjd med, varken fiskare eller miljöorganisationer. Att bara tala om minskade utkast förändrar nämligen ingenting.

Vissa kvoter är dock än så länge preiliminära eftersom förhandlingar med Norge fortfarande pågår liksom förhandlingar med Färöarna och Island om makrill och NVG-sill.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!