Ökat burfiske efter kräftor

Med utökat trålfiskeförbud genom utflyttning av trålfiskegränsen har burfisket efter havskräfta ökat markant. Innan utlfyttningen av trålfiskegränsen år 2004 fångades 15% av havskräftorna med bur, idag är det närmare 25%. Nästan allt burfiske inriktat på havskräfta sker vid den bohuslänska kusten i Skagerak. Utanför trålfiskegränsen sker inget burfiske då trålning och burfiske inte kan förekomma på samma område. Trålar kommer nämligen att förstöra eventuella burar de stöter på.

Innan 2004 fiskades kräfta med bur huvudsakligen i norra Bohuslän, men efter utflyttningen av trålfiskegränsen har burfisket ökat kraftig i mellersta Bohuslän (Tjörn-Väderöarna) och i Göteborgsområdet (från Göteborg upp till Tjörn). I vissa områden innanför trålfiskegränsen förekommer trålning efter havskräfta. I dessa områden får bara trål med avskiljningsrist användas. Som en följd av ökningen av fisket med ristförsedda trålar innanför trålfiskegränsen har också andelen trålning med rist utanför trålfiskegränsen ökat. Man har dessutom genom förändrat antal fiskedagar och annat försökt styra över trålningen till trål med rist. 2008 ska 109 av 137 demersala trålare i Skagerak och Kattegatt ha använt ristförsedd trål.

HavskräftaBurfångad kräfta är bättre än trålfångad på många sätt. Den är större, utkast av kräfta man inte kan sälja har minskat, den som ändås slängs tillbaka i havet överlever i större utsträckning, bifångster av fisk har minskat, påverkan på bottnarna är mycket mindre och bränsleåtgången har minskat. Övergången till ristförsedda trålar har också inneburit mindre bifångst av fisk. Sammantaget en bra utveckling som kanske kan stärkas än mer genominförande av ITQ för kräftfisket i samband med att ITQ eventuellt införs i det demersala fisket i Sverige.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Tags: , , , , , , , , ,

Ursprungligen publicerat på Svensson-bloggen.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!

2 svar på ”Ökat burfiske efter kräftor”

Kommentarer är stängda.