Bidrag kan vara orsak till svenska fiskares utflaggning

Svenska fiskare tillhör idag de största fiskeriföretagarna i Danmark och Finland.  I Danmark är 2 av de nio så kallade kvotbaronerna svenska familjer från den lilla ön Rörö och cirka tredjedel av alla större danska fiskebåtar inom det pelagiska fisket ägs av svenskar. I Finland är en fiskarfamilj från Fiskebäck sannolikt den största fiskeriföretagaren. Även i det danska räkfisket står svenskägda båtar för en stor del av fisket. Även i Tyskland och Polen samt Norge har svenska fiskare investerat.

Fiskebåtar

© OCEANA LX

Orsakerna till att svenska investerat kraftigt i fisket i Danmark och Finland är sannolikt flera. Lägre lönekostnader kan vara en, enklare skatteregler, enklare kvotbestämmelser och enklare regler kring kvothandel är andra orsaker liskom möjligheten till mycket större kvoter. 10% av svenska kvoter är inte speciellt mycket, men 10% av danska kvoter är väldigt mycket, i vissa fall och för vissa fiskarter större än hela den svenska kvoten. 10% är den gräns som finns för hur stor andel av den totala kvoten en enskild ägare/båt kan inneha.

Men det finns sannolikt ytterligare anledningar. En av dessa anledningar är troligen stora och generösa bidrag och subventioner till fiskeriverksamhet. Sverige har som stat små subventioner till fisket, även om EU pumpat in en hel del pengar. Bidragen från de finska och danska myndigheterna är mycket större än bidragen från svenska staten. 2002-2013 var svenska statens subventioner och bidrag enligt Oceana endast 33 000 euro medan danska staten pytsade ut 52 miljoner euro och finska staten 13 miljoner euro. Rätt rejäla skillnader med andra ord. De totala bidragen från EU är dock ännu mycket större, bara år 2009 så var EU-subventionerna till fisket i Danmark 307 miljoner euro, Polen 235 miljoner, Tyskland 146 miljoner, Sverige 88 miljoner och Finland 63 miljoner.

De svenska fiskarna har förstås bara kunnat få en liten del av allt detta stöd och väldigt mycket handlar om indirekt stöd (bränslesubventioner, hamnutbyggnader osv). Men även en liten del är väldigt mycket pengar.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!