Bottentrålning och Brattenområdet

Brattenområdet som ligger i de västra delarna av den svenska ekonomiska zonen i Skagerak utpekades 2012 som ett marint Natura 2000-område. Huvuddelen av området innefattar områden med mindre skyddsvärden och endast en liten del omfattar delar med mycket högt skyddsvärde. Västra Götalands länsstyrelse har sedan dess arbetat med att ta fram ett förslag på hur området ska kunna skyddas från mänskliga aktiviteter. Ravinsystemet i de östra delarna av Bratten, det område som egentligen går under namnet Bratten,  är känt för sin rikedom på liv, med unika miljöer, arter och skyddsvärda djuphavsfiskar. Idag bottentrålas det flitigt i delar av Bratten-omårdet, men meningen med att göra det till Natura 2000-område har varit att försöka skydda området från mänsklig aktivitet.

Bratten topografi

Brattens bottentopografi

Bottentrålning skadar utan tvekan bottnarna och är alltså inte speciellt bra om liv i havet ska skyddas. Det som framförallt fiskas i Bratten är räkor om vi ska döma efter de trålare som ägnar sig åt bottentrålning i området. Den svenska räkflottan är dessutom överdimensionerad och en minskning av bottentrålningen i Bratten är möjlig att genomföra utan större konsekvenser eftersom räkflottan i Sverige ändå måste minska. I Danmark finns ett tiotal båtar som fiskar räka i Skagerak på en större kvot än den svenska. I Sverige finns över 60 fiskebåtar som ägnar sig åt räkfiske. I huvudsak och delvis.  Problemen med det svenska räkfisket är alltså större än bottentrålning i Bratten.

GG 73 Ingun

Räktrålare från Fotö. GG 73 Ingun.

Även kräftfiske bedriv i området, men i de östligaste grundare delarna och inte i närheten av ravinerna. Detta kräftfiske bedrivs med bottentrål och det anses vara för djupt i området för att kunna ersätta bottentrålningen med burar.

Det förslag som Länsstyrelsen i Västra Götaland lagt fram om bottentrålning i Bratten är dock inte tillräckligt bra och Naturtskyddsföreningen menar att förslaget saknar betydelse för att skydda Bratten och dessutom är okontrollerbart:

Men förslaget som det ser ut i dag inkluderar bara ett begränsat område där bottentrålning och sportfiske kommer att förbjudas. Inte ens sex procent av den tidigare bottentrålade ytan kommer att skyddas. Skyddet är dessutom uppdelat i flera mindre områden vilket gör att både efterlevnad och kontroll försvåras.

Bottentrålningen i Brattenområdet tillåts alltså i stort sett få fortsätta som förut, trots att man vet hur destruktiv den är för de många hotade djurarter som fortfarande finns kvar i området. Det enda rätta hade givetvis varit att utesluta bottentrålning i hela området. På så sätt skulle de fiskare som visar att de kan fiska utan att förstöra bottnarna gynnas. De delar av Bratten som redan förstörts av bottentrålning skulle också få en chans till återhämtning och få utvecklas till det fredade tillflyktsområde för marina arter i Skagerack som både miljön och fisket så väl behöver.

Att 6% av den tidigare bottentrålade ytan i Brattens Natura-2000 område skyddas från bottentrålning innebär dock faktiskt att i stort sett hela det skyddsvärda ravinsystemet skyddas. Det är emellertid redan idag att själv ravinerna ofta undviks vid bottentrålning då redskapen kan ta skada. Något som innebär att förslaget från länsstyrelen faktiskt skyddar mer än 6% av hela Natura 2000-området. Sönderdelningen i flera småområden är dock olycklig och större delen ravinområdet borde vara en sammanhängande zon där bottentrålning inte tillåts. Det skulle innebär förbud mot bottentrålning i områden där det idag bottentrålas flitigt. Det vore rimligt. Att förbjuda bottentrålning i hela Bratten-området är idag kanske inte genomförbart och kanske inte heller nödvändigt.

En annan möjlighet är att fiskebåtarna går över till att använda trålbord som inte måste släpa i botten. Dvs att en slags semipelagisk trål används. Detta skulle innebär mindre skador på bottnar och lägre energiförbrukning. Utveckling av en sådan trål för räkfiske pågår i Norge.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!