Fisken på väg tillbaks i Nordvästatlanten?

Grand Banks och Flemish Cap

Grand Banks och Flemish Cap

Världens rikaste fiskevatten var en gång de stora fiskebankarna öster om Kanada och nordöstra USA. Georges Bank, Grand Banks och Flemish Cap var centrum för väldens torskfiske och redan från 1400-talet så fiskade europeiska fiskare i området. Spanska, portugisiska, brittiska och många andra. Framförallt var de stora fiskebankarna utanför Nordamerikas kust centrala för världens torskfiske. Fiskrikedomen beror i stor utsträckning på att den varma Golfströmmen och den kalla Labradorströmmen möts i området. Något som tillsammans med att det handlar om grund områden bäddar för bra levnadsförhållanden och stor biomassa.

Bestånden av torsk och andra torskfiskar i området överfiskades kraftigt på 1960- och 1970-talen. Resultatet blev en första kollaps för fiskbestånden islutet av 1970-talet som ledde till att Kanada och USA utvidgade sin ekonomiska zon. De europeiska ländernas fiskare blev utestängda från fisket på Georges Bank och större delen av Grand Banks men fortsatte fiska på Flemish Cap.  På Grand Banks fortsatte Kanada att fiska och på Georges Bank USA. Överfisket fortsatte och en ny kollaps för torskbestånden skedde i början av 1990-talet. 1992 förbjöds allt torskfiske på Grand Banks och 35 000 människor i Newfoundland, Labrador och Nova Scotia förlorade sin sysselsättning.

Fisket av skaldjur, framförallt räkor och krabba, har dock ökat kraftigt efter att torsken kollapsat och det har inneburit en viss återhämtning av sysselsättningen inom fisket i Newfoundland och Nova Scotia. Huvuddelen av Grand Banks ligger inom Kanadas ekonomiska zon, men ett par mindre delar, den södra änden och den nordöstra tippen ligger på internationellt vatten. Dessutom tillhör en liten del det franska territoriet Saint Pierre & Miquelon. En viss återhämtning av torskbestånden har skett även om de fortfarande bara är 10% av de historiska nivåerna. Bestånden av kolja ska ha återhämtat sig helt.

 

Georges Bank

Det ljusblå området i nedre mittdelen av bilden är Georges Bank.

Utvecklingen på Georges Bank längre söderut var likartad som den på Grand Banks, fast den första kollapsen kom inte förrän kring mitten av 1980-talet. Fisket på Georges bank har dock aldrig upphört helt även om tillåtna fångster och gjorda fångster är mycket lägre än på 1970.-talet. Samtidigt har dock nedgången i betsånden fått allvarliga konsekvenser för sysselsättningen i städer som Gloucester i Massachusetts och Yarmouth i Nova Scotia. Begränsningarna av fisket verkar dock trots allt ha lett till en viss återhämtning, framförallt för bestånden av kolja. Detta även om många anser att det fortfarande fiskas för mycket torsk. På grund av torskbeståndskollapsen blev det dock en tillväxt vad det gäller bestånden av skaldjur och musslor (scallops). Skaldjurs och musselfiske har därefter till stor del ersatt torskfisket som den ekonomiska basen för kvarvarande fiskare i området.

Även Flemish Cap, som har djupare såväl som varmare vatten än Grand Banks drabbades av överfiske med kollapsande bestånd av torskfiskar. Till stor del berodde överfisket på Flemish Cap på bristande reglering och svårigheter att veta hur mycket som egentligen fanns i området och hur mycket som fångades. På Flemish Cap har dock bestånden delvis återhämtat sig och 2010 startades torskfiske i området igen.  Bland annat deltar norska och färöiska båtar i fisket.

Grand Banks och Flemish Cap

Grand Banks och Flemish Cap. Den streckade linjen är gränsen för kanadas ekonomiska zon.

Förutom torsk och kolja fiskas en rad arter i området. Fisket på internationellt vatten regleras av Northwest Atlantic Fisheries Organization (NAFO). Kommersiellt viktiga och av NAFO reglerade arter inkluderar torsk, större kungsfisk (uer, redfish), plattfisk av olika slag som flundra (yellowtail), tunga och hälleflundra, lodda, kummel, bläckfisk och räkor. Kanada och USA liksom Frankrike (St Pierre & Miquelon) har egen reglering i sina fiskevatten.

Atlantic

Norska backebåten Atlantic som deltar i fisket på Flemish Cap.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!

Ett svar på “Fisken på väg tillbaks i Nordvästatlanten?”

  1. Det har de sagt många år nu. Lite som med torsken i Kattegatt och Skagerack. Varje år är forskarena lika säkra på att fisken är tillbaka, men så fort det kommer till kvoträkning, ja då är det egentligen en minskning av bestånden.

Kommentarer är stängda.