Oceana vill skapa 13 nya marina reservat

Miljöorganisationen Oceana vill att 13 nya skyddade områden, marina reservat, skapas i Östersjön, Öresund och Kattegatt för att förbättra havsmiljön. De föreslagna platserna ligger bland annat i Göteborgs skärgård (som Oceana av oklar anledning kallar Marstrandskärgården) i Bohuslän, på Gotlands östra sida, vid Åland och i Bottenviken.

– Genom våra expeditioner har vi lyckats dokumentera både rödlistade arter och habitat. Det inger ett visst hopp, trots Östersjöns mycket allvarliga läge. Men våra fynd understryker också vikten av att skydda den marina miljön omedelbart, säger Hanna Paulomäki, chef för Oceanas Östersjökontor i Köpenhamn.

Hornsimpa

Hornsimpa © OCEANA Carlos Minguell

Enligt Oceana är 12% av havsområdena i Östersjön idag skyddade som marina reservat. De menar att detta är för lite.

När det gäller Oceanas förslag är jag tveksam till det föreslagna området i Kattegatt på grund av dess omfattning och i Göteborgs skärgård på grund av den fartygstrafik, det fiske, fritidsliv och stora båtliv som finns i området. Syftet och möjligheten att skapa ett verkligt marint reservat i Göteborg skärgård av den storlek som Oceana föreslår förefaller mig omöjlig.

I Kattegatt finns redan stora områden som är skyddade och det verkar onödigt att skydda ännu mer. Istället kan kanske förbud mot bottentrålning införas i de områden som redan nu är Natura-2000 områden. Utvidgningen av det skyddade området i Öresund förefaller däremot vara en god idé.  Områdena de föreslår i Östersjön har jag i nuläget för liten kunskap om för att kunna ha en åsikt om.

Dessutom menar Oceana att Sverige är sämst av länderna kring Östersjön på att skydda sina hav. I dag är cirka tolv procent i Östersjön klassat som marina skyddade områden, men bara sex procent av Sveriges vatten är skyddade, att jämföra med till exempel Tyskland som skyddar nästan 45 procent.

– Kommersiellt fiske har klassats som ett hot mot nio av tio skyddade områden. Ändå regleras inte fiske ens i hälften av alla marina områdesplaner. Det känns oerhört märkligt att till exempel bottentrålning är tillåtet inom en stor andel marina skyddsområden. Det är lite som att tillåta okontrollerad skogsskövling inuti våra nationalparker på landsäger Hanna Paulomäki, Oceanas östersjöchef.   

Piggvar

Piggvar. © OCEANA Carlos Minguel

Östersjöländerna har förbundit sig att utveckla och implementera omfattande förvaltningsplaner för marina skyddade områden. Men hittills har de flesta länder inte uppfyllt sina löften, vilket betyder att en mängd skyddade områden enbart existerar på pappret. trots att man kan argumentera för att det finns ett rimligt antal områden med skydd, så är sanningen att de flesta platserna saknar lagstadgat skydd mot de mest förekommande hoten.

  • De vanligaste förbjudna och begränsade aktiviteterna inom marina skyddade områden är dumpning, byggen till havs och fiskeodlingar följt av turism och jakt.
  • Men en Helcomrapport från oktober visar att de största hoten är övergödning, generella utsläpp och kommersiellt fiske.
  • Kommersiellt fiske klassas som ett existerande hot för cirka 60 procent av Östersjöns marina skyddade områden, och som ett potentiellt hot mot ytterligare 30 procent. Trots det nämns inte ens fiske i hälften av områdesplanerna.

– I frågan om till exempel övergödning så är det svårt att skapa något omedelbart skydd, eftersom det är avhängigt av både historiska och nya utsläpp från jordbruket. Men med fiske är det en annan sak. Där kan olika regler och restriktioner snabbt få positiv effekt på den marina miljön, säger Paulomäki.

Ett marint skyddat område är en plats som fått högre status för att skydda känsliga arter och habitat. De senaste tio-tjugo åren har viljan att skydda havet och dess resurser vuxit allt starkare, och att skydda marina områden har visat sig vara ett effektivt sätt bevara och återskapa biologisk mångfald.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!