Bottentrålning och marina reservat

Det finns många fiskarter och många fisken som i stor utsträckning bedrivs med bottentrål. Det gäller exempelvis räkor, kräftor, torsk och plattfisk i svenska vatten. Bottentrålning är omdiskuterat. Exempelvis vill Naturskyddsföreningen ha ett generellt förbud för bottentrålning:

Bottentrålning är en fiskemetod som drar upp i princip allt levande från havsbotten. Det leder till att enorma ytor på havets botten förstörs och att känsliga ekosystem slås ut. Metoden ger också stora mängder bifångst, inte minst av hotade arter. Vi vill att bottentrålning förbjuds globalt.

Bottentrålning ger skador på bottnarna. Därom råder inga tvivel. Men det finns idag ingen annan metod vad det gäller räkfisket. För torskfiske finns andra metoder, exempelvis backor och snurrevad av olika slag även om jag misstänker att de inte är helt användbara där huvuddelen av den svenska torsken fiskas.  För kräftfiske finns också andra metoder, då handlar det främst om burfiske. Cirka 25% av kräftfångsterna i Sverige tas med bur.  Men som jag ser det kommer bottentrålning att finnas kvar. Det går helt enkelt inte att förbjuda. Undantaget är den mest skadliga formen av bottentrålning, bomtrålning. Det borde kunna förbjudas helt eftersom det fisket (främst efter plattfisk) helt kan ersättas med skotsk snurrevad (dragnot). Bomtrålning förekommer inte i Sverige och är inte heller vanligt i andra nordiska länder.

Havskräfta

Havskräfta. Foto: Allan Falk

För att minska skadorna på bottnarna och för att minska bifångsterna får därför andra metoder tas till.  I det senare fallet handlar det om att trålar förses med artsorterande rist. Även storlekssorterande rist för målarten kan ha betydelse för att skapa ett mer långsiktigt hållbart fiske. När det gäller ristförsedda trålare är det framförallt svenska fiskare som står i förgrunden då det är det vanliga inom svenskt kräft- och räkfiske men inte är lika vanligt i andra länder i närområdet.  Torsk och räka kommer sannolikt också att kunna fångas med semipelagiska trålar. I Norge håller de på att utveckla semipelagiska trålar för såväl räkfiske som fiske efter torsk och annan vitfisk. Semipelagiska trålar skrapar inte sönder bottnarna.

Torsk

Torsk. Foto: Hans-Petter Fjeld (CC-BY-SA)

Andra kräver enbart ett förbud mot bottentrålning i marina reservat. Det är något som utan problem vore tänkbart. Dock inte om Oceanas förslag om ytterligare marina reservat gick igenom. Då kanske ett bottentrålningsförbud enbart kan genomföras i delar av de skyddade områden, som exempelvis i Brattenområdet. Ett område där bottentrålförbudet uppenbart borde gälla större områden än vad Länsstyrelsen föreslagit.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!

2 svar på “Bottentrålning och marina reservat”

Kommentarer är stängda.