Yrkesfiskaren: Mer hummer åt yrkesfiskarna

Hummer

Det är inte förvånande att en ledare i tidningen Yrkesfiskaren vill att en större del av hummerfångsterna sk tas upp av yrkesfiskare. Samtidigt håller jag med dem. För att skapa bättre förutsättningar för småskaligt kustfiske kanske det vore en bra idé att mer av hummern togs upp av människor som vill leva på och av havet. av människor med fiske som yrke. Sär här skriver Yrkesfiskaren bland annat:

Det yrkesmässiga fisket efter hummer står för blygsamma cirka 20 % och allmänhetens fiske står således för cirka 80 %.

SFR har sedan länge efterlyst en ändring på detta, så att yrkesfisket kan fiska mer hummer och allmänheten mindre. En bakomliggande anledning till detta är alla de problem som finns för det småskaliga kustnära fisket, som inte minst yttrar sig när det gäller avsaknaden av lönsamhet.

En yrkesfiskare får fiska hummer med 50 tinor. En icke-yrkesfiskare, alltså vem som helst, får fiska med hela 14 tinor. Detta är ett annat problem.

Fiskelagsutredningen presenterade i sitt slutbetänkande ett förslag som SFR ställt sig bakom, nämligen att begränsa hummerfisket på så sätt att en fritidsfiskare endast skulle få använda sig av 6 tinor (i stället för 14).

Svartförsäljning

Härigenom hade man närmat sig en lösning på problemet med svartförsäljning av hummer och samtidigt skapat bättre lönsamhetsförutsättningar för det småskaliga kustnära yrkesfisket. Allmänhetens hummerfiske hade sannolikt minskat, vilket vore bra.

Anledningen till att det vore bra är att hummerbeståndet inte anses vara i så bra skick som det borde.

[…]

Regeringen säger att det saknas underlag som visar vilken mängd hummer som kan fiskas med 14 tinor och i vilken mängd fångsterna skulle uppmuntra till försäljning av fångsten. Regeringen gör sedan bedömningen att det inte har framkommit några skäl för att begränsa fritidsfiskets redskapsanvändning av resursfördelningsskäl.

Man kan konstatera att ord är ord och handling är handling. Anledningen att det saknas underlag om vilken mängd hummer som kan fiskas med 14 tinor är endast en förevändning för att inte stöta sig med potentiella väljare, för se det är snart val. Vem som helst kan väl sluta sig till att mängden hummer som fiskas med 14 tinor är större än om det fiskas med 6 tinor. Vem som helst kan väl sluta sig till att om fritidsfisket efter hummer minskar så skulle det gynna det småskaliga kustnära yrkesfisket. Vem som helst kan väl sluta sig till att om man får fler humrar så ökar också sannolikheten för att den som fiskat vill avyttra humrarna – hummer är ju ingen vardagsmat, utan en efterfrågad lyxprodukt. Att regeringen sedan gör en bedömning som går tvärs emot Havs- och vattenmyndighetens när det gäller resursen är minst sagt märkligt.

Regeringen säger en sak och gör en annan. Inte alltför ovanligt. Det visar också att det kanske inte spelar nån större roll vilken regering som  finns, borgerlig eller socialdemokratiskt. Fisket är en så liten näring att ingen egentligen bryr sig.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!