Överfisket i Nordatlanten fortsätter

I Nordatlanten fiskas det långt utöver vad de vetenskapliga råden anser att det går att fiska. Huvudansvariga för detta förhållande är de länder som inte vill skriva under fiskeriavtal som ligger inom gränserna för hållbart fiske enligt den vetenskapliga rådgivning som finns. De länderna är Färöarna och Island. Färöarna har visserligen skrivit på såväl makrillavtal som avtal om blåvitling. Men den TAC som fastställts enligt avtalen är långt utöver vad ICES, Internationella Havsforskningsrådet, rekommenderar. Island har inte undertecknat makrillavtalet.

Blåvitling

Blåvitling

Avtalet om TAC för blåvitling (kolmule) innebär en ökning med 86% från tidigare år och att länderna som tecknat avtalet, dvs EU, Island, Norge och Färöarna tänker fiska 200 000 ton utöver vad ICES rekommenderar:

The European Union, Iceland, Norway and the Faroe Islands have agreed to increase the total allowable catch (TAC) of Northeast Atlantic blue whiting by 86% for 2014.

In a deal inked on Friday, the parties set the TAC at 1.2 million metric tons for this year — an 86%, or 557,000t increase from last year’s 643,000t limit.

Of this, 1.1m will be for the coastal states, and the rest will be allocated to third parties by the North East Atlantic Fisheries Commission.

The TAC is above the advice from the International council for the exploration of the seas (ICES), which had recommended an increase to 948,950t.

När det gäller fördelningen av TAC för blåvitling är att Norge har en kvot på 284 549 ton. Av detta får de fiska 177 983 ton (61,4% av den norska totalkvoten) i EU-zonen och 44 180 ton i färöiskt vatten. EU får i sin tur fiska 61,4% av sin totalkvot i norskt vatten. Det motsvarar 203 448 ton.

Sill

Sill

Samtidigt har det också slutits ett avtal om fiske av NVG-sill. Detta avtal har Färöarna vägrat skriva under. Något som innebär att landet har för avsikt att även fortsatt tillåta sina fiskare att fiska mer än vad vetenskapliga råd medger. Däremot har EU, Norgfe, Ryssland och Island undertecknat avtalet. Den ööverenskommelse som finns är i linje med ICES råd, men på grund av att Färöarna vägrat skriva under hjälper inte det:

The European Union, Norway, Iceland and Russia have reached a long-awaited agreement on the Norwegian spring spawning (NSS) or Atlantic herring stock.

Inked in Iceland on Friday, March 28, the deal – which can be read here — sets a total allowable catch at 418,487 metric tons, down by 33% or some 200,000t from 2013.

The level is in line with the advice given by the International council for the exploration of the seas (ICES) last year for the stock.

Det enda av de tre nämnda avtalen som har nån större betydelse för svenska fiskare verksamma i Sverige är avtalet om NVG-sill. Avtalet om makrill har en viss betydelse, men svenskflaggade båtars fiske av blåvitling är mycket litet. För svenska fiskare verksamma i Danmark har avtalen lite större betydelse. Stor betydelse har också de överenskommelser som finns om tobisfiske. Även för svenska fiskare verksamma i Sverige har det snare avtalet betydelse.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!