Samförvaltning av det danska och svenska räkfisket vore kanske rimligt

Jag skrev tidigare idag om tobisfisket i Nordsjön och om att en dansk havsbiolog vill ha en gemensam norsk och dansk förvaltning av Nordsjöns bestånd av tobis och tobisfisket. Det kommer sannolikt inte att kunna bli aktuellt inom överskådlig tid. Däremot kanske det vore enklare att ordna samförvaltning mellan två länder som är medlemmar i EU båda två. Danmark och Sverige.

Dessutom handlar det om ett fiske som bedrivs i samma vatten, Skagerak och Kattegatt. Danska och svenska fiskebåtar fiskar sida vid sida på samma bestånd och i exakt samma fiskeområden. Det riktade fisket på fisk är mycket begränsat, men danska fiskare har tillgång till och möjligheter att hyra in kvoter som gör att de kan sälja den fisk som fångas som bifångst vid räk- och kräftfiske. Svenska fiskare har inte samma möjligheter på grund av mycket små fiskkvoter (framförallt torsk), vilket kan göra ett framtida ITQ- eller TFC-system för det svenska räkfisket mycket problematiskt. Samtidigt är ett ITQ-system som jag ser det ett måste inom det svenska räkfisket. För att på ett enkelt sätt få det att fungera kan samförvaltning med Danmark och ett system där svenskar och danskar kan byta och köpa kvoter av varandra oavsett vilket land de flaggat sin båt i.

Samförvaltning skulle lösa ytterligare ett problem. Kontrollen. Idag har svenska myndigheter i praktiken inga pengar och inga möjligheter att genomföra en effektiv kontroll av fisket. I ett ITQ-system är det nödvändigt att kontrollen av fisket fungerar. I Sverige verkar det inte finnas förutsättningar för det. Danmark har redan idag en fungerande krontroll och deras myndigheter skulle sannolikt också kunna ta över all kontroll av fiskebåtar i Kattegatt och Skagerak. Speciellt som införande av ITQ inom det svenska räkfisket sannolikt skulle minska antalet fiskebåtar med räkfiskerättigheter till hälften av det antal som finns idag. 30 istället för 60.

Minskar inte den svenska räkfiskeflottan kommer sannolikt fusket inom den att fortsätta. En minskning är nödvändig för att inte äventyra ekonomin för alla som ägnar sig åt yrkesfiske i Skagerak och Kattegatt, såväl danskar och svenskar som norrmän.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!