Förbud mot bottentrålning i grekiska marina skyddsområden

Greklands premiärminister Kyriakos Mitsotakis tillkännagav vid Our Ocean-konferensen ett historiskt förbud mot bottentrålning i landets marina skyddade områden (MPA). Bottentrålning ska bli förbjudet i Greklands tre nationella marina parker från 2026. Dessutom i alla landets skyddade havsområden 2030. Genom sitt beslut blir Grekland först i Europa med att förbjuda bottentrålning i marina skyddsområden.

Landet åtog sig också att skydda två stora delar av Egeiska och Joniska havet genom att skapa två stora nya marina skyddsområden:

  • Joniska marina nationalpark som är tänkt att skydda viktiga havsdäggdjur som kaskelot, Cuviers näbbvalar, randiga delfiner och munksälar. Det skyddade omårdet som täcker cirka 11,72 % av grekiskt territorialvatten
  • Södra egeiska havets nationalpark som är en viktig livsmiljö för sjöfågla.. Området täcker 6,61 % av grekiskt territorialvatten.

“Detta är ett historiskt ögonblick för bevarande i Grekland. Vi sätter in 780 miljoner euro för att skydda våra mångfaldiga och unika marina ekosystem, säger Greklands premiärminister Kyriakos Mitsotakis i ett pressmeddelande. “Vi ökar storleken på våra marina skyddade områden med 80 procent, förbjuder skadliga fiskemetoder och använder ny teknik för att övervaka och genomdriva de åtaganden vi gör här.”

Målsättningar

Grekland har förbundit sig till ett övergripande mål om att skydda 30 % av sin havsyta till 2030, varav 10 % kommer att vara strikt skyddad, vilket innebär att inga skadliga aktiviteter är tillåtna. Ytterligare åtaganden inkluderar avsikten att använda högteknologiska verktyg för att övervaka MPA och studera havssköldpaddors rörelser för att bättre förstå hur de kan skyddas. Landet tar också itu med plastföroreningar, sjöfart med mera.

För närvarande är endast 8 % av världens hav skyddat, med endast 3 % helt skyddade mot skadliga aktiviteter. Målsättningen är att 30% av alla hav ska skyddas. i Sverige är cirka 30% av Skagerak och Kattegatt skyddat på olika sätt. I Östersjön, Bottenhavet och Bottenviken är den skyddade andelen av havet mycket mindre.

Läs mer:

 

Gilla Njord på Patreon!
Become a patron at Patreon!