Industrifiske är framförallt ett danskt fiske

Att fiska fisk för framställning av fiskmjöl och fiskolja förekommer i hela världen. I Danmark kallas detta fiske för industrifiske och den fisk som fiskas för detta ändamål för industrifisk. Det som primärt fiskas för detta ändamål är framförallt mindre pelagiska sillfiskar som skarpsill (brisling), sardin, ansjovis, sardinell etc. Men även hästmakrill (taggmakrill), vitlinglyra (sperling, øyepål), tobis (sandål), lodda (capelin)trynfisk och blåvitling (kolmule). Sill och vanlig makrill fiskas främst för konsumtionsändamål vilket också gäller en del av den skarpsill som fiskas av norska och svenska fiskare. En del sill (ofta bifångst vid skarpsillsfiske) går också till fiskmjöl och fiskolja.

Trynfisk

Trynfisk

Det ledande landet i Europa vad det gäller industrifiske är Danmark. Danmark har 87% av den totala tillåtna fångsten (TAC) för tobis, nästan 90% av TAC för vitlinglyra och 41% av skarpsillen.

4 länder fångar i stort sett all tobis, vid sidan av Danmark handlar det om Norge, Sverige och Storbritannien. Utöver Danmark är det bara Norge som fiskar vitlinglyra. När det gäller taggmakrill har Danmark bara 13%, trynfisk 24% och för blåvitling cirka 3%.

De tre länder som dominerar fisket av blåvitling är Norge (cirka 30% av TAC) samt Färöarna och Island med uppskattningsvis 15-20% av kvoten vardera. För taggmakrill är det 4 länder som har större andel av TAC än Danmark, Nederländerna (cirka 23%), Spanien (19%) och Irland (17%) medan Portugal har cirka 10%. Trynfisk å sin sida fiskas enbart av Irland (69% av TAC) och Storbritannien (6%) vid sidan av Danmark.

Till slut finns det ett par fiskarter som främst fiskas för tillverkning av fiskmjöl och fiskolja som inte fiskas av danska fiskare överhuvudtaget. Detta då den finns i nordligare vatten. Det handlar om lodda (capelin). Ryssland, Norge och Island dominerar detta fiske i vår del av världen. Norge har cirka 50% av TAC i Barents Hav och Ryssland resten. I Nordatlanten exklusive Barents Hav fiskas det mesta av loddan av isländska och norska fiskare. Ansjovis fiskas i södra Europa men används där främst som konsumtionsfisk och inte industrifisk. På andra håll är användningen en annan.

Lodda

Lodda

Trynfisk fiska främst i Irländska sjön, tobis i Nordsjön och Skagerak, skarpsill i Östersjön, Nordsjön, Skagerak och Kattegatt, vitlinglyra i Nordsjön och Skagerak, taggmakrill i Biscayabukten, runt Brittiska öarna och utanför Spanien och Portugal, lodda kring Island, längs norra Norges kust och I Barents Hav, blåvitling i Nordatlanten väster om Brittiska öarna, kring Färöarna och Island samt väster och norr om Norge.

Eftersom TAC för blåvitling är mycket högre än för de andra fiskarterna biir den samlade fångsten av industrifisk inte lika danskdominerad som andelen av vissa fiskarter antyder. Men ändå väldigt danskdominerad. En hastig överslagsberäkning ger nästan 700 000 ton för Danmark år 2013, cirka 300 000 ton för Norge, nånstans kring 250 000 ton för Island, 150 000 ton för Färöarna samt cirka 70 000 ton för Sverige, Irland och Ryssland. Polen har stort fiske på skarpsill i Östersjön, men det handlar till stor del om skarpsill för konsumtion. Detsamma gäller det baltiska fisket. Kvoterna (TAC) på industrifisk varierar dock ofta mycket från år till år så hur mycket olika länder får fiska i ton kan vara väldigt olika beroende på vilket år som väljs.

En stor del av det danska skarpsillsfisket bedrivs av svenskägda men danskflaggade båtar. Även när det gäller det danska fisket av tobis deltar svenskägda danskflaggade båtar. Även i Finland, Estland och Polen så tar svenskägda båtar upp en del av skarpsillen. I södra Europa fiskas taggmakrill som konsumtionsfisk, i norra Europa som industrifisk.

Anledningen till Danmarks stora dominans vad det gäller industrifiske i Europa är att landet är Europas största svinuppfödare. Huvuddelen av fiskmjölet används till grisfoder. En del går också till laxfoder för laxodlingar, främst i Norge.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!

2 svar på ”Industrifiske är framförallt ett danskt fiske”

Kommentarer är stängda.