Orimligt pappersarbete och byråkrati inom fisket

Efter en lång rad samtal med fiskare på Yrkefiskarnas (Svenska Fiskares Riksförbund, SFR) årsmöte är en ska helt klar. De flesta fiskare, kanske alla, känner sig överhopade med krångliga papper och regler.

Det upplevs av många så betungande att de har ont i magen varje gång de ska landa fiske då de inte vet om de lyckats fylla i de krångliga loggböckerna, pappren och uppgifterna till olika myndigheter på rätt sätt. Minsta lilla fel och de riskerar böter. För en liten fiskare är detta ett stort problem. Skriver de fel tid för ankomst till hamn blir det böter, lyckas de trycka på fel knapp i de elektroniska rapporterna så kan det bli böter, i vilket fall som helst rättegång och stor oro. Det är inte rimligt att det  ska vara på det sättet.

Kanske är problemet störst för det demersala fisket i Skagerak och Kattegatt. I ett tråldrag efter kräfta kan omkring 20 olika fiskarter fås upp. Med olika regler om längd, storlek, behandling, kvoter etc. Allt måste skrivas ner i loggböcker, blanketter och papper. Regelverket är så komplicerad att det nästan är hopplöst att hålla reda på. Ofta kan det ändras från en dag till en annan. Kring småsaker, men ibland också kring stora saker. Äldre fiskare är inte så hemma på datorer. Risken för fel är enorm och pappersarbetet tar lång tid. Det har till och med hänt att fiskare drivit på grund medan de varit upptagna med att fylla i sina elektroniska loggböcker, papper och rapporter. Systemet är orimligt, bedrövligt byråkratiskt och sliter på fiskares psykiska hälsa. Flera fiskare var förvånade över att inte fler olyckor sker.

Problemet är inte unikt för västkustfiskare utan byråkratin och allt pappersarbete ses av fiskare runt hela landet som ett stort problem och som fruktansvärt påfrestande. Det måste förändras. Ingen blir fiskare för att den vill ägna halva tiden åt att fylla i papper och blanketter. Kanske är detta ett större hinder för att unga ska bli fiskare än vad individuella överförbara kvoter nånsin kan bli. Kanske är detta en sak som gynnar större fiskeriföretag (de kan ha råd att betala för hjälp med dessa saker, vilket inte mindre fiskare kan) i förhållande till mindre fiskeriföretag.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!