Effortsystemet borttaget – enklare för yrkesfiskare

Effortsystemet för Västerhavet har upphört att gälla från och med den 1 januari 2017. Systemet har använts sen 2009 men nu försvinner en lång rad regler som gjort det krångligt för yrkesfiskare. Alla regler som har med effortsystemet att göra Läs mer…

Orimligt pappersarbete och byråkrati inom fisket

Efter en lång rad samtal med fiskare på Yrkefiskarnas (Svenska Fiskares Riksförbund, SFR) årsmöte är en ska helt klar. De flesta fiskare, kanske alla, känner sig överhopade med krångliga papper och regler. Det upplevs av många så betungande att de har Läs mer…