Inte bara räkfiskarna i norra Bohuslän som arbetar för ett bättre räkfiske

I tidningen ETC har Karin Annebäck skrivit en artikel om räkfisket med anledning av WWF.s rödflaggning och Artdatabankens eventuella rödlistning. Åtgärder som enligt alla kunniga på räkfiskesområdet är helt felaktiga och att ta i för mycket. Överreaktioner på de problem som trots allt finns. Men nordhavsräkan är inte på något sätt utrotningshotad. Inte ens lokalt i Skagerak.

De problem som finns i räkfisket handlar i första hand om det svenska räkfisket där det finns för många båtar och överkapacitet. Något som resulterar i otillåtna utkast av räkor som ger mindre betalt, så kallade råräkor, mindre räkor som säljs till industri och som så småningom dyker upp i räksallad, som konserverade eller frysta räkor och på räkmackor. Fiskebåtarna som måste maximera mängden kokräkor för att få lönsamhet, slänger då tillbaks råräkor och tar upp mer räkor tills de har en lagom mängd kokräkor.

För att försöka komma åt problemet med otillåtna utkast av råräkor försiggår just nu ett utvecklingsarbete bland svenska räkfiskare för att ta fram en trål som är bättre på att sortera ut (dvs inte fånga) råräkor och ännu mindre räkor (dessa väldigt små kallas lus). De ännu mindre räkorna, lusen, tillvaratas aldrig utan kastas alltid ut. Det sistnämnda gäller allt räkfiske och det är ett helt legitimt tillvägagångssätt. Detta utvecklingsarbete bedrivs av räkfiskare i norra Bohuslän med mindre båtar såväl som av räkfiskare från södra Bohuslän med större båtar. Det är inget som enbart räkfiskarna i norr ägnar sig åt så som det framställs i ETC.

Det är bra med redskapsutveckling, men det är inte något som kommer att lösa hela problemet. Antalet båtar med räkfisketillstånd måste också minska. Det är nödvändigt att anpassa antalet företag och båtar såväl som fiskekapaciteten till verkligheten och de kvoter som finns. Det finns bara ett sätt som detta låter sig göras på. Genom att införa individuella överförbara fiskerättigheter (ITQ, TFC) kan överetebalering och överkapacitet minskas. Detta är ett nödvändigt komplement till bättre redskap. Ett införande av detta inom räkfisket skulle minska antaket större och medelstora båtar med räkfisketillstånd men knappast påverka antalet små båtar alls då de små båtarna i allmänhet bedriver en lönsam verksamhet. Något som inte gäller många av de stora.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!