Ryskt importstopp slår mot norskt fiske

LaxodlingDet ryska importstoppet på livsmedel som införts som en reaktion på EU:s och andra länders handelsrestriktioner mot Ryssland på grund av kriget i Ukraina slår hårt mot norsk fiskexport då landet är den största exportmarknaden för norsk fisk och fiskprodukter:

Russland har siden begynnelsen av 2000-tallet knivet med Frankrike om å være vårt største eksportmarked for sjømat. Første år Russland var større enn Frankrike var i 2004. Etter det har landene byttet om å ha rollen som Norges viktigste eksportmarked.

Russland har i perioden 2011-2013 vært vårt største eksportmarked. I 2013 ble det eksportert 295 tusen tonn sjømat fra Norge til Russland til en verdi av 6,534 milliarder kroner, mot 5,953 milliarder i 2012.

Så langt i år er eksporten på 128 tusen tonn sjømat til en verdi av 3,2 milliarder kroner. Sammenlignet med samme periode i fjor er volumet er redusert med 11 prosent, mens verdien er redusert med tre prosent. Samtidig har eksportverdien til Polen økt slik at Polen er Norges viktigste eksportmarked så langt i 2014, med Russland på andreplass.

Av den samlede sjømateksporten i 2013 utgjorde laks og ørret 81 prosent. Fersk hel fisk er de viktigste produktene av laks og ørret. I gjennomsnitt ble det eksportert 134 lastebiler med fersk laks og ørret hver uke til Russland i 2013.

Lax från odlingar är alltså den största delen av den norska exporten, men även för fisk från det norska fisket är Ryssland en viktig exportmarknad. Ett prisfall på lax har redan kunnat noteras.

20 procent av sillexporten går till Ryssland och nu stoppas den av det ryska importförbudet för livsmedel. Island och Färöarna berörs dock inte av de ryska handelshindren varvid norsk export dit kan tänkas öka. Konsekvensen är i så fall minskad sysselsättning i norsk fiskindustri och lägre priser på sill på Island och Färöarna som en konsekvens av ökat utbud där. Lägre priser där kan leda till lägre priser på andra håll. Det innebär att det ryska importstoppet kan slå mot sillfisket även i Danmark, Sverige och Finland, något som också slår mot svenska fiskare och fiskeriföretag. Företrädare för den norska fiskeriorganisationen Fiskebåt menar dock att problemen inte ska överdrivas:

-Skal vi sjå etter marknadsmessige ”lyspunkt” er det at kvoten er redusert med 120 000 tonn frå 2013 til 2014, slik at det bør finnast alternative marknader. Spesielt sidan Færøyane og Island i denne situasjonen truleg kjem til å levere meir sild til Russland. I tilegg kan flåten levere pelagisk råstoff til Færøyane og Island, som ikkje er ramma av det russiske importforbodet, seier Maråk.

-Vi må likevel rekne med negative følgjer, men ikkje overdramatisere. Fiskebåt registrerer at somme representantar for landindustrien meiner at norske fiskarar heller bør fiske kvotane neste år eller late vere å levere til Færøyane og Island. Min kommentar er at det ikkje er høve til å fiske kvotane neste år. Det kan heller ikkje vere aktuell politikk å trappe opp handelskonflikten med Russland ved å sette i verk handelstiltak mot Færøyane og Island, seier Maråk.

-Norske fiskarar ønskjer å levere til norske anlegg, men utanlandske kjøparar er eit viktig alternativ. Ikkje minst har vi sett dette den siste tida, der eigarkonsentrasjonen innan pelagiske landanlegg har ført til lågare verdiskaping og lågare pris til fiskarane. Landanlegga ser ut til å vere opptatt av marginen, ikkje størst mogleg verdiskaping, seier Fiskebåt-direktøren.

För sillen har ett prisfall redan konstaterats. Även när det gäller makrill är Ryssland en stor exportmarknad för det norska fisket.

Som en konsekvens av det ryska importförbudet har börskurserna på de stora norska laxodlingsföretagen, Marine Harvest, Salmar, Cermaq och Lerøy fallit rejält.

Även dansk export av fiskeriprodukter till Ryssland drabbas. I det fallet handlar det i huvudsak om räkor och exporten är bra mycket mindre än den norska exporten:

I de varekategorier inden for fisk og skaldyr, som er ramt at den russiske embargo, eksporterede Danmark i 2013 for 272 millioner kroner, som de danske eksportører nu skal finde andre aftagere til. Skalrejer er langt den største  eksportvare inden for fisk og skaldyr til Rusland med en eksportværdi sidste år på 146 millioner kroner. Sidste år eksporterede Danmark tilberedte fiskeprodukter til Rusland for 12 millioner kroner, som ikke er omfattet af importforbuddet.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!