Halverade torskkvoter i Östersjön är ingen katastrof

Inte för yrkesfiskare i alla fall. Inte för torsken heller. Läget för torsken är däremot dåligt, halverade kvoter är därför sannolikt bra. Under flera år har torskkvoten i Östersjön inte tagits upp. Bara hälften av den kvot som yrkesfiskarna fått lov att ta upp har fiskats upp. Anledningen är att torsken i Östersjön är mycket småvuxen och i dålig kondition. Den är i stor utsträckning osäljbar. En halvering av torskvoterna i Östersjön innebär därför i praktiken ingenting för de flesta fiskare. Bara att kvoterna anpassas till de rådande förhållandena.

Torsk

Anledningarna till att torsken är så småväxt och i så dålig kondition i Östersjön är förmodligen flera. Matbrist, selektivt fiske, parasiter, brist på lekområden.

Matbrist kan det vara och i så fall beror de sannolikt på den enorma utbredning av döda bottnar på grund av syrebrist som det numera finns i Östersjön. Dett har också orsakata brist på lekområden då några lekområden för torsk inte kan användas på grund av problemen med syrebristen.

Orsaken till syrebristen är förmodligen också flera, men viktigast är sannolikt alldeles för stora utsläpp av fosfater och kväve från jordbrukets överanvändning av handelsgödsel. En del av lösningen heter åtgärder mot jordbrukets överanvändning av handelsgödsel, åtgärder för minskade utsläpp genom anläggande och återställande av våtmarker, mer ekologiskt jordbruk etc. Sannolikt hälper inte detta utan det behövs fler åtgärder, exempel på sådana kan vara musselodlingar som renar vattnet på näringsämnen, syresättning med metoder som prövats på Västkusten med mera.

Parasiterna beror på att det finns mycket sälar, de bär på parasiter som också går på torsken. Sälar orsakar också direkt skador på fiske och redskap för kustfiskare. Lösningen heter licensjakt på säl. Parasiterna orsakar dålig kvalitet och kondition hos fisken, dock sannolikt inte småväxthet,

Selektivt fiske är en del av problemet då det innebär att torsken får fördelar om den är småväxt. Att bara fånga stor torsk, dessutom i princip 100 procent av all stor torsk har fått negativa konsekvenser som forskarna borde ha begripit. Ibland är det vi tror är bra inte bra.

För torsken är situationen naturligtvis inte bra och för yrkesfisket är det förstås inte bara på sikt. Torskproblemen i Östersjön har dock varit kända länge och fisket har redan anpassat sig efter verkligheten och krympt. Vilket förstås är nödvändigt. Att kvoterna minskas är bara naturligt.

Fiskarna kritiserar myndigheterna för att inte lyssna på dem när det gäller torsken i Östersjön. Samma kritik finns från de som fiskar fisk och kräfta i Västerhavet. Fast deras problem är det omvända. De får för mycket torsk och behöver ökade kvoter.

Läs också
Det är inte fiskets fel att torsken i Östersjön är liten
Minskat fisketryck enda sättet att rädda torsken i Östersjön
Meningslös kritik från danska fiskare om Östersjöns torskkvoter
ICES vill halvera torskkvoterna i Östersjön
Osäker bild av torskbeståndet i Östersjön
Tio gånger mer död botten i Östersjön

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!

4 svar på ”Halverade torskkvoter i Östersjön är ingen katastrof”

 1. Canada har även de lite problem med att torsk över 35 cm ”försvinner”. Det finns inga belägg för att sälparasiterna skulle orsaka problem enligt Kanadensarna, däremot direkt predation.
  http://www.dfo-mpo.gc.ca/csas-sccs/Publications/SAR-AS/2010/2010_071-eng.html

  Så länge som våra så kallade forskare stirrar sig blinda på att sälen äter 4,5 kg fisk per dag, så kommer torskfisket vara dödsdömt. Att en säl äter 4,5 kg fel sill på en djurpark innebär faktiskt inte att sälen dödar 4,5 kg fisk eller att det inte finns sidoeffekter. Tycker faktiskt man kan kräva bättre förståelse för naturen än så.

  Att det skulle ha att göra med för selektivt fiske talar logiken emot. På 80talet när det begav sig, så fångades exakt samma utmärglade fisk på de norra fiskeområdena. Det enda gemensamma faktorn då som nu var gråsäl.

  1. Josef: Du är bara intresserad av att för fram din åsikt utan att ta hänsyn till vad jag skriver eller vad andra skriver. Om och om igen, samma sak. Enkelspårig, ointressant och tråkig. Samma saker om och om igen. Ett troll är vad du är, från och med är du avstängd från att kommentera.

   Ja sälar äter fisk och det påverkar förstås storleken på fiskbestånden. men säl utrotar ingen fisk, då dör de. Motsvarande gäller inte människor. Dessutom säger rapporten du hänvisar till att parasiterna medför sämre fiskkvalitet och lägre priser. Så du har fel helt enkelt.

   De mesta jag läst tyder på att selektivt fiske kan vara ett problem, men ingen vet säkert.

Kommentarer är stängda.