Ny hummerart i Sverige – amerikansk hummer

Ett antal gånger har amerikansk hummer fångats vid Smögen och i Gullmarsfjorden. Sannolikt finns det många fler amerikanska humrar i vattnet än vad fångsterna ger vid handen. Det mnar i alla fall forskare på området. De sex humrar som fångats hittills är sannolikt toppen på ett isberg, enligt forskarna Vidar Øresland och Mats Ulmestrand vid SLU:s havsfiskelaboratorium i Lysekil. Amerikansk hummer anses vara en så kallad invasiv art och kan påverka beståndet av europeisk hummer. Har den kommit in och det uppstått en lte större stam går den sannolikt inte att bli av med.

Amerikansk hummer

Amerikansk hummer fångad i Gullmarsfjorden 15 augusti 2014 . Foto: Vidar Øresland

Spridning av amerikansk hummer i Sverige

Amerikansk hummer vandrar inte in till svenska vatten, utan deras förekomst är ett resultat av medvetna eller omedvetna utsläpp av importerad levande hummer. I Norge har amerikansk och europeisk hummer fått avkomma tillsammans. Det finns en stor risk att amerikansk hummer kan sprida nya parasiter och sjukdomar till vår svenska hummer och andra skaldjur.

Amerikansk hummer kan förekomma på samma djup som europeisk hummer, till cirka 50 meter. Men den kan också gå djupare, till över 200 meter.

Det kan skapa problem. På djupare vatten kan den undvika fisketinor, vilket kan skapa ett skyddat område där en population kan växa till. Om det sker kan en introduktion i svenska vatten inte hindras.

Sjukdomar och parasiter

Nordamerikanskt hummerfiske har lokalt drabbats hårt av sjukdomsutbrott. Sjukdomar med hög dödlighet (ex bakteriesjukdomen Gaffkemia) förekommer i tankar där hummer förvaras innan export.

I havet förekommer till exempel sjukdomen Shell disease som är en komplex sjukdom (som undersöks av många amerikanska laboratorier) och som orsakar fisket stor skada då hummern får stora skador på skalet vilket gör dem osäljbara och kan orsaka dödlighet.

Amerikansk hummer har många andra sjukdomer men kunskapsnivån är fortfarande låg. Amerikansk hummer har parasiter som kan orsaka skada genom att bland annat äta upp hummerns ägg. Sådana parasiter sprids även till krabbor. Hittills har sådana parasiter ej rapporterats från hummer i svenska vatten.

Direkt påverkan på europeisk hummer 

Kunskapen är låg om hur amerikansk och europeisk hummer påverkar varandra. En amerikansk hummerhona har befruktats (i vilt tillstånd) av en europeisk hane i norska vatten och amerikansk hummer med Shell disease har påträffats i norska vatten (Skagerrak).

Svår att bli av med

Hur mycket amerikansk hummer det finns i svenska och norska vatten är okänt, men troligen finns det väl redan så många att det är svårt att bli av dem:

– Den första amerikanska hummern som lämnades in till Havsfiskelaboratoriet trålades för övrigt upp från 160 meters djup en bit utanför Smögen. Att denna hummer var den enda amerikanska som fanns där ute är kanske inte så troligt, säger Vidar Øresland och fortsätter:

– Om det är nån som tror att man kan fiska ut amerikansk hummer kan de tänka om. Har vi väl fått in den är den här för att stanna. Det är därför det är så bråttom att stoppa den innan det har etablerat en population.

Kraven på importstopp för levande amerikansk hummer har funnits i flera år från bland annat Havs- och vattenmyndigheten. Enligt Vidar Øresland har miljödepartementet arbetat med frågan i över tre år.

Sannolikt är det väl så att stammen redan är för stor för att den ska kunna tas bort. Det betyder att de svenska farvattnen begåvats med ytterligare en ny art.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!