Oceana lanserar hemsida för att samla in information om sjuk fisk i Östersjön

På grund av den oroande situationen vad det gäller Östersjöns miljötillstånd lanserar Oceana idag en hemsida med syftet att samla in information om fisk i dåligt skick i Östersjön. Oceana kommer att använda informationen till att upprätta en databas, och organisationen är intresserade av information om fisk som observerats död, döende, sjuk eller som på annat sätt uppfattas som onormal. Även information från fiskare och allmänhet om ”försvinnande” bestånd av fisk längs med kusterna eller dålig vattenkvalité är av intresse.

Under senare år har media återkommande rapporterat om kustbefolkning, fiskare och myndigheter som observerat dålig vattenkvalité, död och sjuk fisk, samt försvinnande kustbestånd. Detta har också bekräftats under Oceanas samtliga expeditioner i Östersjön där man observerat död, sjuk och fisk i dåligt skick.

Undersökningar i särskilt problematiska områden som Hanöbukten har genomförts av myndigheter, men ingen har hittills tagit sig an att undersöka problemet ur ett Östersjöperspektiv, vilket Oceana uppmuntrar.

Under Oceanas expeditioner i Östersjön har mer sjuk och död fisk observerats liksom fisk i dåligt skick jämfört med de expeditioner vi genomfört i andra delar av världen. Tyvärr är orsaken till detta oroande problem ännu inte fastställd. Vi hoppas därför skapa en bättre överblick av problemet med skapandet av denna hemsida. Vi hoppas därför att få in så mycket information som möjligt. ” säger Hanna Paulomäki, chef för Oceanas Östersjökontor.

Hemsidan innehåller en karta som visar var Oceana gjort sina observationer, med tillhörande bilder, samt en samling av relaterade rapporter från media. Oceana bjuder in de som har gjort liknande observationer att rapportera detta till Oceana, om möjligt med bildmaterial, vilket kommer att läggas upp på hemsidan.

Njord/Oceana

Läs mer:
Det är inte fiskets fel att torsken i Östersjön är liten
Halverade torskkvoter i Östersjön är ingen katastrof
Minskat fisketryck enda sättet att rädda torsken i Östersjön
Osäker bild av torskbeståndet i Östersjön
Tio gånger mer död botten i Östersjön
Syrebristen ett fortsatt hot mot torsken i Östersjön

 Intressant?
Mer: Greenpeace, StB, EX, SVT, OTSK, UNT, HavOVatten, HD, SVA, DN, SR, SVD,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Gilla Habergsgubben på Patreon!
Become a patron at Patreon!