Hummerfiske bara för yrkesfiskare?

Hummerfisket är ett fiske som i förhållande till fångst och arbetsinsats drar in mycket pengar till de som ägnar sig åt det. Vilket är många, både yrkesfiskare och fritidsfiskare. Det senare är många yrkesfiskare kritisk mot. De vill att fritidsfiskarnas andel av hummerfångsten, som ingen har riktigt koll på, minskar. Det kan göras på många sätt.

Hummer

Hummer

Redan idag är det förbjudet för fritidsfiskare att sälja fångsten. Men med tanke på att en fritidsfiskare får ha 14 hummertinor kan en enskild fritidsfiskare få upp mycket fler humrar än personen och dennes familj själva kan äta.

Men det finns också andra metoder att begränsa fritidsfisket på hummer. Fritidsfisket kan få  kortare tid för att fiska hummer än yrkesfisket. Krav på licens för att få fiska med hummertinor. Krav på licens för att få köpa och äga hummertinor. Färre hummertinor per fritidsfiskare. Det finns måga förslag till hur hummerfisket för fritidsfiskare ska kunna begränsas. En del lätta att genomföra, fler bar, en del svårare att genomföra och kontrollera.

Men sammantaget borde en större del av hummerfisket tillhöra yrkesfisket. Det är viktig extra inkomstkälla för många kustfiskare som annars fiskar kräfta och krabba eller fisk och räkor.

Förutom detta så föreslår forskaren Mats Ulmestrand en ökad minimistorlek:

För tillfället kommer inte reglerna för hummerfiske att ändras men på sikt ser Mats Ulmestrand att man regeländring.

– Man borde öka minimimåttet ytterligare litegrann, säger han. Då har man råd att ha ett högt fisketryck. Med huvudmåttet 80 millimeter i huvudskölden då kommer ungefär 70 procent av honorna att kunna reproducera sig minst en gång innan de får fångas. Går vi upp till 90 millimeter så är det i stort sett alla som hinner befruktas minst en gång innan de fångas.

Diskussionen om hummerfisket och den dyra hummern ska också ses i ljuset av att 90% av det västsvenska hummerbeståndet försvunnit sen slutet av 1800-talet till idag.

Kokt hummer

Kokt hummer

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!