Norsk industritrålare till Danmark

I Danmark kallas det pelagiska fiske som bedrivs på fisk som främst används för tillverkning av fiskmjöl och fiskolja för industrifiske. Beteckningen pelagiskt fiske används främst om fisket på makrill och sill för konsumtion.

Industrifisket är inriktat på tobis, skarpsill, vitlinglyra och blåvitling men omfattar även trynfisk. Detta fiske bedrivs i stor utsträckning av äldre trålare som är genomsnittligt mindre i storlek än de båtar som främst ägnar sig åt makrill- och sillfiske. Bland de som fiskar skarpsill är de svenskägda båtarna mycket viktiga och de har en stor del av kvoten.

Svenskägda båtar i Danmark som främst ägnar sig åt industrifiske är S 456 Anne-Mie (442 bruttoton), L 525 Thingholt (630), AS 202 Neptun (535), AS 464 Stella Nova (645 ton) men även större svenskägda båtar ägnar sig åt industrifiske i viss utsträckning, däribland S 144 Themis, S 205 Ceton och E 532 Rockall.

Många danskägda fiskebåtar gör det också förstås. Däribland Hametners många fiskebåtar. Speciellt med Hametner är att hans båtar inte äger egna kvoter utan de hyr in andras kvoter. En annan fiskarfamilj inom det danska industrifisket är familjen Knak. De äger L 441 Allesøe på 570 bruttoton och har just köpt en norsk trålare som ska användas i industrifiske. Det handlar om H 78 B Bømmelhav på 855 bruttoton. Båten som under detta namn handhafts en kort tid av Eidesvik Havfiske AS via Elisabeth AS ägdes av Feyer AS som också köpts upp av familjen Eidesvik under år 2014. Innan familjen Eidesvik köpte båten hette den Johan Feyer.

Bømmelhav

Johan Feyer, senare Bømmelhav.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!