Självklart med halverade torskkvoter i Östersjön

EU-kommissionen föreslår halverad TAC för torsk i det västra beståndet i Östersjön, dvs den mängd torsk som får fångas. För det östra beståndet finns inget förslag än men ICES rekommenderar en halvering också där. Det är en rimlig åtgärd och dessutom en anpassning till verkligheten. Under flera år har fiskeri Östersjön inte tagit upp mer än hälften av TAC (total tillåten fångts, kvoten). Att halvera kvoten betyder därför väldigt lite för fiskets del.

Torsk

Därför är det obegripligt att danska fiskeriintressen gnäller om minskningen. Det finns ingen anledning att vara kritisk, speciellt då minskningen inte slår mot fisket. Även andra kvoter minskas, såsom rödspättekvoten med 5% och skarpsillskvoten med 17%.

När det gäller sill föreslås en ökning av TAC med 31% i snitt. En ökning på 12% vad det gäller det västliga beståndet, 51% för det centrala beståndet, 35% för beståndet i Bottenhavet och 26% för beståndet i Rigabukten.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!