Svenskt företag är Skandinaviens största sillfiskare

En genomgång av hur stora fiskerättigheter som olika fiskare, fiskebåtar och fiskeriföretag i Danmark, Norge och Sverige har ger vid handen att ett svenskt företag är största ägare av fiskerättigheter för sill, skarpsill och vitlinglyra. Astrid Fiske AB med huvudkontor på den lilla ön Rörö. När det gäller tobis är Astrid Fiske AB tredje största fiskerättsinnehavare. När det gäller skarpsill är det ytterligare sju svenska företag bland de 20 största innehavarna av fiskerättigheter, för tobis 4 stycken och för sill två stycken.

Skandinaviens största innehavare av fiskerättigheter för sill, ton, 2014

Astrid Fiske AB, 33 945, Sverige (24 753 via det danska dotterbolaget)
Rederiet Ruth A/S, 22 014, Danmark
Gitte Henning A/S, 17 776, Danmark
PR HG 333 Isafold, 15 273, Danmark
K. Halstensen AS, 13 635, Norge
Torönland HB, 13 605, Sverige
PR Asbjørn, 12 980, Danmark
Liegruppen AS, 11 965, Norge
Veibust Fiskeriselskap AS, 11 395, Norge
Olsen Gruppen AS, 10 814, Norge
Teigenes AS, 9 964, Norge
Hardhaus AS, 9 261, Norge
Strand Fiskeriselskap AS, 9 218, Norge
Br. Birkeland AS, 9 218, Norge (ägt av Austevoll ASA)
Eidesvik Havfiske AS, 7 876, Norge
Eggesbø, 7 689, Norge (Eros AS och Herøyfjord AS)
Gerda Marie AS, 7 436, Norge
Sandtorv, 7 423, Norge (Brennholm AS och Havdrøn AS)
Fiskeri AB Ginneton, 6 767, Sverige

Därefter följer en lång rad norska företag som innehar kvoter på 5 792 ton.

Skandinaviens största innehavare av fiskerättigheter för makrill, ton, 2014

K. Halstensen AS, 8 943, Norge
Liegruppen AS, 7 846, Norge
Veibust Fiskeriselskap AS, 7 472, Norge
Olsen Gruppen AS, 7 464, Norge
PR Asbjørn, 6 154, Danmark
Br. Birkeland AS, 6 044, Norge
Hardhaus AS, 6 044, Norge
Strand Fiskeriselskap AS, 6 044, Norge
Sandtorv, 5 915, Norge
Teigenes AS, 5 177, Norge
Eggesbø, 4 408, Norge
PR HG 333 Isafold, 4 187, Danmark
Gerda Marie AS, 3 877, Norge
Kings Bay AS, 3 797, Norge
Eidesvik Havfiske AS, 3 545, Norge
Ivan Ulsund AS, 3 518, Norge
H. Østervold AS, 3 488, Norge

Därefter följer en mängd norska företag med kvoter på 3 022 ton.

S 349 Gitte Henning

S 349 Gitte Henning

När det gäller industrifisket så dominerar danska företag fisket på tobis, danska och norska företag fisket på vitlinglyra (sperling, øyepål) samt danska och svenska företag fisket på skarpsill (brisling). Blåvitling- och loddafisket är i huvudsak en norsk affär så länge vi pratar Skandinavien.

Skandinaviens största innehavare av fiskerättigheter för tobis, ton, 2014

Tindskard, 17 392, Danmark (Beinur Holding AS, HG 62 Beinur PR, Tn Hirtshals AS)
Gitte Henning A/S, 16 635, Danmark
Astrid Fiske AB, 14 579, Sverige (huvudsakligen via danska dotterbolaget)
PR Asbjørn, 12 223, Danmark
PR HG 333 Isafold, 10 255, Danmark
Cattleya A/S, 9 087, Danmark
Fiskeri AB Ginneton, 6 441, Sverige (huvudsakligen via danska dotterbolaget)
Jette Kristine E 727 ApS, 5 775, Danmark
Eidesvik Havfiske AS, 5 670, Norge
Rederiet Ruth A/S, 5 186, Danmark
Magnarson AS, 4 725, Norge
Vea AS, 4 725, Norge
S 105 Sebastian ApS, 4 522, Danmark
Fiskeriselskabet Lingbank ApS, 4 340, Danmark
Hardhaus AS, 4 200, Norge
Vikingbank AS, 4 200, Norge
Themis Fiskeri AB, 4 194, Sverige (via danska dotterbolaget)
Hametner, 4 109, Danmark
AB Clipperton, 3 398, Sverige
Lövön AB, 3 170, Sverige

Skandinaviens största innehavare av fiskerättigheter för skarpsill (brisling), ton, 2014

Astrid Fiske AB, 25 756, Sverige
Rederiet Ruth A/S, 10 751, Danmark
Nordic Pelagic A/S, 10 457, Danmark
L 25 ??, 10 242, Danmark (kvotägare utan nån större fiskebåt)
Gitte Henning A/S, 10 111, Danmark
Tindskard, 9 949, Danmark
Torönland HB, 9 389, Sverige
PR Asbjørn, 8 043, Danmark
Jette Kristine E 727 ApS, 7 996, Danmark
Fiskeriselskabet Lingbank ApS, 7 991, Danmark
Fiskeri AB Ginneton, 7 881, Sverige
Knak, 6 924, Danmark (L 441 Allesøe)
Themis Fiskeri AB, 6 882, Sverige
Stella Nova Fiskeri AB, 6 352, Sverige
SØ 31 Anette Heinrich, 5 556, Danmark, (kvotägare utan nån större fiskebåt)
RS 2 Lukas Silas, 4 852, Danmark (kvotägare utan nån större fiskebåt)
Lövön AB, 4 613, Sverige
Axelsson, 4 584, Sverige (GG 158 Sunnanland)
AB Clipperton, 4 484, Sverige
Västfjord Fiskeri AB, 3 129, Sverige

Skandinaviens största innehavare av fiskerättigheter för vitlinglyra (sperling, øyepål), ton, 2014

Astrid Fiske AB, 22 005, Sverige (via danska dotterbolaget)
Eidesvik Havfiske AS, 15 300, Norge
Magnarson AS, 12 750, Norge
Vea AS, 12 750, Norge
Vikingbank AS, 11 333, Norge
Hardhaus AS, 11 333, Norge
Tindskard, 10 215, Danmark
PR Asbjørn, 9 072, Danmark
Lønning Fiskeri AS, 8 500
Gollenes AS, 8 500, Norge
Liegruppen AS, 8 500, Norge
Eggesbø, 8 500, Norge
Veibust Fiskeriselskap AS, 8 410, Norge
Troland Havfiske AS, 8 075, Norge
H. Östervold AS, 8 024, Norge
Krossfjord AS, 7 863, Norge
Havsnurp AS, 7 225, Norge
Jette Kristine E 727 ApS, 6 392, Danmark
L 342 Casper T, 5 458, Danmark (kvotägare utan nån större fiskebåt)
L 207 Norkap, 5 213, Danmark (kvotägare utan nån större fiskebåt)

Manon

Manon

Skandinaviens största innehavare av fiskerättigheter för blåvitling (kolmule), ton, 2014

K. Halstensen AS, 38 094, Norge
Austevoll ASA, 36 188, Norge (egentligen Br. Birkeland AS)
Strand Fiskeriselskap AS, 32 252, Norge
Veibust Fiskeriselskap AS, 31 412, Norge
Olsen Gruppen AS, 25 396, Norge
Teigenes AS, 25 396, Norge
Eggesbø, 23 010, Norge (inklusive 1/3 av den kvot som Herøy har)
Hardhaus AS, 20 804, Norge
Liegruppen AS, 18 778, Norge
H. Østervold AS, 18 438, Norge
Kings Bay AS, 16 930, Norge (inklusive 1/3 av den kvot som Herøy har)

Därefter följer sen stor mängd norska företag som innehar en kvot på 12 698 ton.

Skandinaviens största innehavare av fiskerättigheter för lodda, ton, 2014

K. Halstensen AS, 8 444, Norge
Liegruppen AS, 7 406, Norge
Veibust Fiskeriselskap AS, 6 956, Norge
Austevoll ASA, 5 706, Norge (egentligen Br. Birkeland AS)
Strand Fiskerisslekap AS, 5 706, Norge
Hardhaus AS, 5 706, Norge
Sandtorv, 5 438, Norge (Brennholm AS och Havdrøn AS)
Teigenes, 4 887, Norge
Olsengruppen, 4 834, Norge
Gerda Marie AS, 4 606, Norge

När det gäller fisket i Nordsjön så framstår Astrid Fiske AB som det klart dominerande företaget vad det gäller innehav av fiskerättigheter. Så fort vi kommer längre ut i Norska havet och Atlanten försvinner denna dominans. Istället är det där norska och danska företag som dominerar fisket på makrill och blåvitling. Astrid Fiske har 4 större danska fiskebåtar, E 532 Rockall, L 525 Thingholt, S 264 Astrid och S 459 Anne-Mie samt 1 större svensk båt och ett antal mindre, GG 764 Astrid, G 77 Falken, GG 70 Marie, GG 292 Martina och GG 164 Tuna Clipper. Inget annat företag som listats på denna sida har lika många båtar. Några av de norska har 4 båtar och i alla fall ett av de danska har 5 båtar, Gitte Henning A/S som äger S 49 Birgitte Martine, S 149 Birthe, S 249 Stefenie, S 349 Gitte Henning och S 449 Myggenes. Inget av de norska företagen har mindre än två båtar.

PR Asbjørn, Tindskard och Eidesvik Havfiske har sålt varsin båt under året. Knak har köpt en. Rederiet Ruth har beställt en ny båt och det har också Tindskard gjort. Magnarson har fått en en ny båt som de omedelbart sålde igen. Ett av Eggesbøs företag, Eros AS, har varit inblandat i köp och försäljning av båtar. Kvoter köps och sälj hela tiden i Sverige och Danmark. Hur mycket ett företag har av fiskerirättigheter och kvoter förändras därför varje år i takt med av rättighert och båtar köps och säljs.

Källor:
Havs- och vattenmyndigheten
NaturErhvervstyrelsen
Fiskeridirektoratet

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!

2 svar på “Svenskt företag är Skandinaviens största sillfiskare”

Kommentarer är stängda.