Största innehavare av pelagiska fiskerättigheter i Norge

Pelagiskt fiske är fiske efter fiskarter som inte lever på botten utan högre upp i havet. Närmare ytan. I vår del av världen är de viktigaste arterna sill och makrill. Dessa används främst för konsumtion. Till detta kommer en rad arter som främst används som industrifisk dvs för tillverkning av fiskolja och fiskemjöl som sen används för att tillverka foder till fiskodling, grisuppfödning och kycklinguppfödning med mera. I det nroska fisket är industrifisken främst kolmule (blåvitling), lodda, tobis, øyepål (vitlinglyra, sperling) och brisling (skarpsill).

Det krångliga och byråkratistyrda kvotsystem som finns i Norge gör att det inte intressant att lista vilka fiskebåtar som har störst kvoter. Det finns en mängd fiskebåtar inom det pelagiska fisket som har så mycket kvoter de kan få, dvs de är vad som i Norge brukar kallas fullstrukturerade. Enda sättet att inneha större kvoter än så är att äga fler fiskebåtar. Det gör också många norska fiskeriföretag. Det blir därmed intressantare att lista dem.

Slaatterøy

Slaatterøy

Största kvotinnehavare, blåvitling (kolmule), ton, 2014

K. Halstensen AS, 38 094 (båtarna Slaatterøy, Manon och Gardar)
Austevoll ASA, 36 188 (båtarna Birkeland och Talbor)
Strand-koncernen, 32 252 (Strand Senior och Fiskeskjer)
Veibust Fiskeri, 31 412 (Havskjer, Havfisk och Havstål)
Olsen-gruppen, 25 396 (Nordervon, Norderveg, Fruholmen och Kamøyfisk)
Teigenes AS, 25 396 (Teigenes och Sjøbris)
Eggesbø, 23 010 (Eros, Herøyfjord och en tredjedel av Herøys kvot)
Hardhaus AS, 20 804 (Hardhaus och Harvest)
Lie-gruppen, 18 778 (Libas, Liafjord och Ligrunn)
H. Østervold, 18 438 (H. Østervold och K.M. Østervold)

Största kvotinnehavare, lodda, ton, 2014

Halstensen, 8 444
Lie-gruppen, 7 406
Veibust, 6 956
Austevoll, 5 706
Strand, 5 706
Hardhaus, 5 706
Sandtorv, 5 438 (familjen Sandtorv äger båtarna Brennholm och Havdrøn)
Teigenes, 4 887
Olsengruppen, 4 834
Gerda Marie AS, 4 606 (familjen Mælingen, båtarna Gerda Marie och Havglans)

Kolmule och lodda är industrifisk som fångas i Atlanten och Barents hav. Austevoll och Hardhaus ägs av olika grenar av släkten Møgster. Skulle de räknas ihop blir det 56 992 ton kolmule och 11 412 ton lodda. Olika grenar av släkten Østervold i Torangsvåg äger ytterligare ett antal fiskeriföretag, Vendla AS, Østerbris AS och Skårungen AS med båtarna Vendla, Østerbris och Malene S. Läggs dessa företag ihop äger de tillsammans kvoter på 56 532 ton kolmule och 10 734 ton lodda. Kolmule fångas med trål, medan lodda fångas med snörpvad.

Teigenes

Teigenes

I Nordatlanten, Norska havet och Barents hav fiskas också makrill och NVG-sill medan makrill och Nordsjösill fiskas i Nordsjön.

Största kvotinnehavare, NVG-sill, ton, 2014

Halstensen, 5 366
Teigenes, 5 177
Olsengruppen, 4 961
Liegruppen, 4 709
Veibust, 4 484
Eidesvik Havfiske, 4 303 (Elisabeth, Bømmelbas, Bømmelfjord och Bømmelhav)
Strand, 3 628
Austevoll, 3 628
Hardhaus, 3 628
Eggesbø, 3 471

Största kvotinnehavare, makrill, ton, 2014

Halstensen, 8 943
Liegruppen, 7 846
Veibust, 7 472
Olsengruppen, 7 464
Austevoll, 6 044
Hardhaus, 6 044
Strand, 6 044
Sandtorv, 5 915
Teigenes, 5 177
Eggesbø, 4 408

Största kvotinnehavare, nordsjösill (Nordsjön och Skagerak), ton, 2014

Halstensen, 8 269
Liegruppen, 7 256
Veibust, 6 911
Olsengruppen, 5 853
Hardhaus, 5 633
Austevoll, 5 590
Strand, 5 590
Sandtorv, 5 585
Teigenes, 4 787
Gerda Marie, 4 509

Läggs alla företag som ägs av olika gren ar familjen Østervold samman så blir de totala kvoterna 11 328 ton makrill, 7 716 ton NVG-sill och 10 750 ton nordsjösill. För Austevoll och Hardhaus blir det tillsammans 12 088 ton makrill, 7 256 ton NVG-sill och 11 223 ton nordsjösill. När det gäller familjen Eidesvik så äger en annan gren av släkten en minoritetsandel i Drønen Havfiske AS som i sin tur har kvoter på 2 325 ton makrill, 1 395 ton NVG-sill och 2 150 ton nordsjösill samt lodda (2 195 ton) såväl som kolmule (12 698).

Hardhaus

Hardhaus

I Nordsjön fiskas också en del industrifisk såsom vitlinglyra (øyepål), tobis och skarpsill.I detta fiske gör sig trålare mer gällande och med det också andra fiskebåtar och fiskeriföretag.

Största kvotinnehavare, vitlinglyra (øyepål, sperling), ton, 2014

Eidesvik Havfiske, 15 300
Magnarson AS, 12 750 (fiskebåten Østanger)
Vea AS, 12 750
Hardhaus AS, 11 333
Vikingbank AS, 11 333
Lønning Fiskeri AS, 8 500 (Lønnøy)
Gollenes, 8 500 (Gollenes)
Liegruppen, 8 500
Eggesbø, 8 500
Veibust, 8 410

Största kvotinnehavare, tobis, ton, 2014

Eidesvik, 5 670
Magnarson, 4 725
Vea AS, 4 725
Vikingbank, 4 200
Hardhaus, 4 200
Lønning, 3 150
Gollenes, 3 150
Liegruppen, 3 150
Eggesbø, 3 150
Veibust, 3 117

Största kvotinnehavare, skarpsill (brisling), ton, 2014

Halstensen, 2 100
Veibust, 2 100
Eidesvik, 2 100
Eggesbø, 1 633

Därefter finns det 8 företag med 1 400 ton. Alla finns nämnda i någon av tabellerna ovan så det finns inga överraskningar. Austevoll och Hardhaus ihop skulle bli 2 800 ton och släkten Østervolds samtliga företag innehar 3 500 ton.

Det är i stort sett samma företag som dominerar alla fisken, förutom industrifisket i Nordsjön där det tillkommer några företag som inte förekommer i fisket ute i Atlanten. Detta är en följd fiskeregleringen i Norge och att det krävs flera fiskebåtar för att få större kvoter. De företag som har flera båtar får större kvoter i de flesta fiskerisegment. Totalt handlar det om att ett 20-tal företag dominerar det pelagiska fisket i Norge. Det är ungefär lika många som dominerar i Danmark. Men där kontrollerar de 10 största betydligt större del av fiskerättigheterna (kvoterna) än i Danmark.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!

Ett svar på “Största innehavare av pelagiska fiskerättigheter i Norge”

Kommentarer är stängda.