Största innehavare av pelagiska fiskerättigheter i Danmark 2014

Har tidigare skrivit om vilka som innehade fiskerättigheter i det pelagiska svenska fisket och också om hur mycket danska fiskerättigheter som ägs av svenska fiskare. Även om flera svenska fiskare hör till dem som har störst rättigheter till pelagisk fisk inom det danska fisket är de inte alla störst. Det är istället et par andra fiskeriföretag. Med tanke på att innehaven av fiskerättigheter ändras varje dag genom att de kan köpas och säljas är det inte säkert att de här redovisade siffrorna är desamma som kan återfinnas i inlägget om svenskägda fiskebåtars fiskerättigheter i Danmark.

Fiskerättighetsinnehavare NVG-sill (atlantoskandisk sill), namn och ton, 2014

HG 264 Ruth, 3 264
HG 333 Isafold, 2 958
S 349 Gitte Henning, 2 526
S 264 Astrid, 2 180
HG 265 Asbjørn, 1 533
HG 62 Beinur, 707

Största fiskerättighetsinnehavare Nordsjösill, namn och ton, 2014

HG 264 Ruth, 17 815
E 532 Rockall, 13 641
HG 333 Isafold, 12 315
S 349 Gitte Henning, 11 727
S 264 Astrid, 8 083
HG 265 Asbjørn, 5 591
H 365 Asbjørn Senior, 5 118
HG 62 Beinur, 4 292
L 920 Tina Jeanette, 4 024
E 349 Cattleya, 3 803

Största fiskerättighetsinnehavare sill i Skagerak och Kattegatt, namn och ton, 2014

S 349 Gitte Henning, 2 780
S 144 Themis, 1 444
HG 333 Isafold, 1 272
HM 379 Lingbank, 1 008
E 532 Rockall, 849
AS 202 Neptun, 834
HG 264 Ruth, 804
HG 62 Beinur, 749
S 49 Birgitte Martine, 743
HG 265 Asbjørn, 738

Fiskerättighetsinnehavare sill Limfjorden, namn och ton, 2014

L 220 Jeanette, 942
L 920 Tina Jeanette, 617
L 900 Lenette, 588
L 222 Liva Lykke, 252
HM 88 Dorthe-Bøgedal, 136

Största fiskerättighetsinnehavare sill i västra Östersjön, namn och ton, 2014

H 218 Mette, 583
H 145 Sonja, 560
H 29 Christina Mortensen, 488
R 86 Lis-Hansa, 465
ND 153 Line Charlotte, 459
H 10 Hanne, 439
H 45 Lone, 298
ND 50 Pernille Patrick, 150
H 59 Kristina, 142
HG 264 Ruth, 131

Största fiskerättighetsinnehavare sill i östra Östersjön, namn och ton, 2014

R 86 Lis-Hansa, 778
H 10 Hanne, 241
R 254 Katrine-Kim, 101
ND 153 Line Charlotte, 62
SØ 31 Anette Heinrich, 44
H 61 Fusion, 40
AS 465 Susanne Himmelblå, 21
SØ 10 Simaru Granlund, 15
H 222 Rita, 15
H 29 Christina Mortensen, 13

De danska kvoterna i Limfjorden och Östersjön är små och innehas främst av små båtar från Bornholm och Själland. I Norska havet, Nordsjön samt Skagerak och Kattegatt ägs huvuddelen av sillkvoterna av de stora fiskebåtarna som är medlemmar i Dansk Pelagisk Producent Organisation (DPPO). Svenskägda båtar på listorna är E 532 Rockall, S 264 Astrid som båda ägs av Astrid Fiske (familjen Johansson på Rörö), S 144 Themis som ägs av Themis Fiskeri (familjen Ryberg på Rörö), AS 202 Neptun som ägs av Odeskär (familjen Andersson på Vrångö). Gitte Henning och Birgitte Martine ägs både av Gitte Henning A/S (familjen Kjeldsen). Asbjørn Senior ägdes av samma ägare som också äger Asbjørn (familjen Magnusen) men är numera såld till Färöarna.

Största fiskerättighetsinnehavare makrill, namn och ton, 2014

HG 333 Isafold, 4 187
HG 365 Asbjørn Senior, 3 556
HG 265 Asbjørn, 2 588
E 349 Cattleya, 1 670
S 349 Gitte Henning, 1 213
HG 264 Ruth, 1 072
S 264 Astrid, 953
E 532 Rockall, 232

När det gäller makrill är det kraftig dominans för Hirtshalsbåtar och nästan bara medlemmar i DPPO har fiskerättigheter på makrill.

Största fiskerättighetsinnehavare skarpsill i Nordsjön, namn och ton, 2014

E 532 Rockall, 14 774
L 303 Ariadne, 10 434
HG 264 Ruth, 10 535
L 25 ??, 9 706
HG 265 Asbjørn, 8 012
E 727 Jette Kristine, 7 996
L 441 Allesøe, 6 924
HM 379 Lingbank, 5 166
RS 2 Lukas-Silas, 4 853
SØ 31 Anette Heinrich, 4 548

Största fiskerättighetsinnehavare skarpsill i Skagerak och Kattegatt, namn och ton, 2014

FN 384 Silvervåg, 3 491
FN 109 Nordland, 2 103
FN 87 Tante, 1 813
S 349 Gitte Henning, 1 734
HM 379 Lingbank, 1 506
FN 321 Line Dalgaard, 1 410
HG 236 Milton, 1 057
HG 62 Beinur, 1 026
SØ 265 Thronder, 954
HV 19 Clupea, 928

Största fiskerättighetsinnehavare skarpsill (brisling) i Östersjön, namn och ton, 2014

AS 464 Stella Nova, 3 704
S 144 Themis, 3 641
S 205 Ceton, 3 000
E 532 Rockall, 2 980
L 525 Thingholt, 1 645
HM 379 Lingbank, 1 319
HG 63 Brestur, 1 300
HG 333 Isafold, 1 247
SØ 31 Anette Heinrich, 1 008
S 449 Myggenes, 873

Bland de båtar som har stora kvoter på skarpsill hittar vi fler båtar som är så små att de inte har möjligheter att fiska så stora kvoter av skarpsill. I dessa fall handlar det om yrkesfiskare och fiskebåtar som köpt på sig kvoter för att hyra ut dem till andra båtar.

Sådana kvotägarbåtar som sannolikt inte fiskar kvoten själva är L 25, Lukas-Silas, Tante och Clupea. Andra på listan över stora ägare till skarpsillskvoter är industrifiskebåtar som bara fiskar olika fiskarter för fiskmjöls- och fiskoljetillverkning. L 441 Allesøe är en sådan båt. Många industrifiskebåtar hyr också in de kvoter de fiskar. Det gäller exempelvis AS 202 Neptun, AS 34 Ida Camilla, HG 348 Rese, L 273 Olga Ruby, L 455 Lotte Vohnsen, L 854 Helle Ronny, L 920 Tine Jeanette, RI 457 Kirsten Fjord, S 456 Anne-Mie och många fler.

Skarpsillsfisket i Östersjön är totalt dominerat av svenskägda båtar varav många också fiskar stora mängder, betydligt mer än de fiskerättigheter de innehar, skarpsill i Nordsjön där de inte äger lika stor andel av kvoterna som i Östersjön. Svenskägda båtar är E 532 Rockall, L 525 Thingholt, S 264 Astrid, S 456 Anne-Mie (samtliga ägda av Astrid Fiske), S 144 Themis, S 205 Ceton, AS 202 Neptun och AS 464 Stella Nova.

S 349 Gitte Henning och S 449 Myggenes ägs av samma företag, Gitte Henning A/S. HG 63 Brestur ägdes av samma ägare som HG 62 Beinur (familjen Tindskard) men är numera såld.

Skarpsill från Kattegatt och Skagerak används delvis till konsumtion medan i stort sett all annan skarpsill enbart går till fiskmjöl och fiskolja. Skarpsill används också till konsumtion i Baltikum och Polen. Skarpsill är alltså i huvudsak en så kallad industrifisk eller foderfisk. Några andra sådana är vitlinglyra (sperling, øyepål), tobis, taggmakrill hästmakrill) och trynfisk (havgalt).

Största fiskerättighetsinnehavare tobis, namn och ton, 2014

S 249 Gitte Henning, 15 048
HG 265 Asbjørn, 12 223
HG 333 Isafold, 10 255
HG 63 Brestur, 9 111
E 349 Cattleya, 9 087
E 532 Rockall, 8 324
HG 62 Beinur, 8 281
E 727 Jette Kristine, 5 775
HG 264 Ruth, 5 186
L 525 Thingholt, 5 151

Största fiskerättighetsinnehavare vitlinglyra (sperling, öyepål), namn och ton, 2014

L 525 Thingholt, 19 168
HG 265 Asbjørn, 9 072
HG 62 Beinur, 7 169
E 727 Jette Kristine, 6 392
L 342 Casper T, 5 458
L 207 Norkap, 5 213
E 349 Cattleya, 5 147
FLH 723 ??, 4 698
S 349 Gitte Henning, 3 982
S 144 Themis, 3 781

Största fiskerättighetsinnehavare blåvitling (kolmule), namn och ton, 2014

HG 264 Ruth, 10 489
HG 265 Asbjørn, 8 538
S 349 Gitte Henning, 7 170
HG 62 Beinur, 3 709
HG 333 Isafold, 1 386
E 532 Rockall, 1 338
L 525 Thingholt, 992
HG 63 Brestur, 900

Fiskerättighetsinnehavare taggmakrill (hästmakrill), namn och ton, 2014

E 349 Cattleya, 5 382
HG 264 Ruth , 163
L 229 Lykke Hametner, 34

Fiskerättighetsinnehavare trynfisk (havgalt), namn och ton, 2014

S 349 Gitte Henning, 10 545
E 475 Cattleya, 6 475
HG 333 Isafold, 6 329
HG 62 Beinur, 3 700
HG 265 Asbjørn, 1 890
HG 264 Ruth, 1 823
E 532 Rockall, 532

Även för vitlinglyra finns det båtar som enbart används för att äga fiskerättigheter och som inte har nån möjlighet att fiska upp dem utan hyr dem till andra båtar. Sådan kvotägarbåtar är exempelvis L 342 Casper T, L 205 Norkap och FLH 723. Thingholt som är den totalt dominerande innehavaren av fiskerättigheter till vitlinglyra hyr väl sannolikt också ut fiskerättigheter. Taggmakrill fiskas i Engelska kanalen och angränsade delar av Nordsjön och trynfisk i farvattnen väster om de brittiska öarna. Huvudsakliga innehavare av fiskerättigheter för fisk som fiskas ute i öppna Atlanten och kring Shetland och Färöarna är de stora båtarna som är medlemmar i DPPO.

Sett över det totala finns det en större båt som också är medlem i DPPO som faktiskt inte är innehavare av några större mängder fiskerättigheter, Det är L 303 Ariadne som ägs av Tamme Bolt. Samtidigt finns det ett par båtar som innehar stora fiskerättigheter till industrifisk av olika slag, exempelvis E 727 Jette Kristine och L 525 Thingholt som inte är medlemmar i DPPO.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , SØ 31 Anette Heinrich, , , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!

2 svar på “Största innehavare av pelagiska fiskerättigheter i Danmark 2014”

Kommentarer är stängda.