Yrkesfiskarna om utkastförbudet

Sveriges Fiskares Riksförbund har inför 2015 uttryckt sig kring utkastförbudet eller landningsskyldigheten som det formellt heter:

Skyldigheten att landa all fångst (landningsskyldigheten/tidigare utkastförbudet) träder i kraft den 1 januari för många fisken i stora områden. Det stora problemet är att lagstiftaren inte har anpassat det övriga regelverkets alla delar till denna omvälvande.

Det krav på klarhet och tydlighet som man ska kunna ställa på lagstiftningen nås helt enkelt inte; detta är inte acceptabelt. Efter den 1 januari kommer den enskilde fiskaren inte att veta exakt hur han eller hon ska göra i alla situationer för att göra rätt. Efter den 1 januari gäller nya regler som förbjuder utkast av fisk samtidigt som tidigare och fortsatt gällande regler föreskriver utkast av fisk.

Många frågor finns i anledning av landningsskyldighetens införlivande i fiskets vardag, som exempel: Vad ska fiskaren göra med fisk som inte får säljas? Kommer det nya regelverkets ikraftträdande att fordra att fiskare bygger om sina fartyg? Kan man modifiera sina fiskeredskap för att fiska selektivare?

Det är vår förhoppning att den pragmatism som anvisats som lösningsmodell för landningsskyldighetens successiva införande tillämpas på ett klokt och balanserat sätt av alla inblandade parter, så att inte den enskilda fiskaren lider skada till följd av oklarheterna som råder vid införandet.

Att den gamla lagstiftningen som förbjuder landning av fångst som den enskilde fiskaren inta har fiskerättigheter eller kvot för finns kvar samtidigt som ny EU-lagstiftning införs som gör utkast olagliga sakpar alltså en moment-22-situation för yrkesfiskarna. Hur de än gör kommer de att begå brott.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!