Sveriges största fiskebåtar de senaste 100 åren

I början av 1900-talet så var de största fiskebåtarna ångtrålare som i allmänhet hörde hemma i Göteborg, men också i andra städer som Strömstad, Uddevalla, Karlstad och Varberg. Några hörde också hemma i Smögen. Mellan 1905 och 1961, med undantag av åren 1919-24 var ångtrålare de största fiskebåtarna i Sverige. Under hela tiden från 1900-talets början har därmed stålbyggda fiskebåtar förutom åren 1919-24 varit de största.

1902 såldes en brittisk ångtrålare på 198 bruttoton i stort sett direkt efter den var klar från varvet till Sverige.  I Sverige fick den namnet Greta, eventuellt med numret GG 249. Det var troligen Sveriges största fiskebåt fram till 1919.

1919 stod en större fiskebåt färdig, träfiskebåten GG 831 Stig på 220 bruttoton. Det är den största träfiskebåten som funnits i Sverige och också den största träfiskebåten som byggts i landet. Stig förblev den största båten intill 1924 då återigen en ångtrålare blev Sverige största fiskebåt.

AB Capto (A.J. Edvards) i Göteborg köpte nämligen år 1924 en brittisk ångtrålare som fick namnet GG 54 Capto. Omklassad till 254 bruttoton och därmed troligen Sveriges största fiskebåt från detta år. Blev bara kvar i Sverige till 1929 då båten såldes till F. Erenst i IJmuiden.

Lord Curzon

Capto när den hette Lord Curzon

Efter att GG 54 Capto sålts från Sverige var sannolikt GG 31 Ocean på 244 bruttoton den största fiskebåten i Sverige. Ocean skrotades 1951/52 varefter GG 56 Norman på 225 bruttoton troligen var den största fiskebåten. Norman förblev störst intill den skrotades 1961.

Därefter var olika motorfiskebåtar störst, många var ungefär lika stora vid denna tid då de byggdes vid olika varv i längre serier, framförallt vid varv i DDR. 1962 var LL 757 Stjärnfors på 155 bruttoton störst och förblev så till GG 388 Kristina på 159 bruttoton levererades år 1965.

Störst år 1966 var det ombyggda lastfartyget Tunis, GG 248 Tunis på 499 bruttoton. En dåligt fungerande fiskebåt som inte blev långvarig. Såldes till Norge redan samma år den stod färdig. Efter att Tunis sålts blev återigen standardbyggen från varv i Norge och DDR de största fiskebåtarna, exempelvis GG 575 Tudor som byggdes 1966 och var på 183 bruttoton.  GG 725 Arizona som byggdes 1967 och GG 430 Tirana som byggdes 1968 var på 218 bruttoton och GG 133 Nordsjö som byggdes 1967 på 250 bruttoton. Den sistnämnda fanns kvar till 1973. Exakt vilka båtar som var störst de kommande åren är lite svårt att få fram, men Nordsjö tycks ha tillhört de största som byggdes under slutet av 1960-talet. En del äldre båtar byggdes också om ock blev större.

I början och mitten av 1970-talet kom dock situationen att förändra drastiskt då det byggdes en mängs stora fiskebåtar till svensk ägare då. 1974 stod UA 530 Seiko, en ombyggd norsk valfångare, klar. Seiko var då Sveriges största fiskebåt med sina 490 bruttoton och klart större än GG 334 Timor och GG 569 Vingaborg som tycks ha varit på 485 bruttoton och färdiga samma år. Året efter stod den största fiskebåt som nånsin funnits i Sverige klar, fabrikstrålaren GG 87 Salmo på 2 508 bruttoton. Salmo förblev under svensk flagg till 1978 och var hela tiden med svensk flagg den största svenska fiskebåten. GG 920 Stella Carina verkar ha varit den näst största båten år 1976.

Seiko och Stella Carina såldes från Sverige 1976 så när Salmo såldes år 1978 blev GG 1130 Linda Bissau var den största svenskflaggade fiskebåten med sina 759 bruttoton. Efter att den båten såldes 1981 var var Vingaborg och Timor störst intill de också såldes 1983. Efter att Timor och Vingaborg sålts ersattes de med nya mindre båtar, GG 569 Vingaborg tycks ha varit störst från leveransen 1985 med sina 385 bruttoton men jag är inte helt säker på det. Från 1989 var dock GG 1204 Torland den största båten med sina 716 bruttoton.

GG 1204 Torland

GG 1204 Torland

2001 såldes GG 1204 Torland till Danmark och byggdes om till ”standby safety vessel” med namnet Esvagt Supporter men redan innan dess hade båten efterträtts som den största fiskebåten i Sverige av GG 205 Ganthi och GG 203 Ginneton som från 1998 var störst med sina 845 bruttoton. (Ganthi är idag på 854 bruttoton och heter Harmoni). 2000 levererades två andra båtar med samma ägare som GG 1204 Torland, GG 204 Tor-ön och GG 207 Torland på 846 bruttoton, och de blev nu de största båtarna.De förblev störst intill 2014 då GG 330 Carmona istället blev största båt med sina 1 023 bruttoton och från 2015 är det en ny GG 505 Polar på 1 211 bruttoton.

GG 205 Ganthi

Den i texten aktuella GG 205 Ganthi, numera med namnet Harmoni. Foto: Lennart Ramsvik, Maritimbild

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!