Nya tråldörrar skonar bottnar och sparar bränsle

Försök med nya tråldörrar har gjorts vid fiske av tobis på Dogger bank i Nordsjön. Tobis fiskas med en slags bottentrål som ofta kallas semipelagisk trål. Semipelagisk trål används dock främst som beteckning på en lite annorlunda trål än en traditionell tobistrål. Tråldörrar är de stora lämmar som används för att hålla en trål öppen i sidled vid trålning när en ensam båt drar trålen.

De nya tråldörrarna är vidrör inte botten och innebär därför ingen skada på bottnarna. Det har också inneburit lägre bränsleåtgång:

Et forsøg på Doggerbanke med industrifiskeri, hvor traditionelle skovle blev udskiftet med flydeskovle har vist sig at give en besparelse på op til 15 liter brændstof pr. driftstime. Forbruget faldt i forsøgsfiskeriet fra 175 liter i timen til 160 liter i timen på L 526 Lonny Hedvig.

[…]

Det var ventet, at besparelsen ville have været større. Men ifølge flere af deltagerne i projektet så var fokus ikke alene på brændstofbesparelse. Ideen i projektet var at lave en større trawl og samtidig reducere påvirkningen af havbunden ved at anvende flydeskovle.

När tråldörrarna inte längre vidrör botten blir dragmotståndet mindre och båten kan använda mindre kraft för att dra trålen. med minskad bränsleförbrukning som följd. De nya tråldörrarna tycks alltså bra på alla sätt. Det danska försöket och det danska utvecklingsarbetet är inte heller det enda som försöker få fram mer skonsamma redskap vid fiske på bottenlevande fisk och fisk som lever nära botten.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!