De märkliga förhållandena i det svenska räkfisket – antalet stora båtar

Norsk räkkvot i Skagerak och Nordsjön är mer än dubbelt så stor som den danska. Den danska räkkvoten är för sin del dubbelt så stor som den svenska. Antalet stora fiskebåtar med tillstånd att fiska räka förhåller sig på ett helt annat sätt.

I Sverige finns det idag 12 båtar som är längre än 24 meter och 11 båtar som är 18-24 meter långa. Danmark har 7 båtar längre än 24 meter och 3 båtar mellan 18 och 24 meter och Norge har i sin tur 11 båtar med en längd på över 24 meter och  3 båtar på 18-24 meter. Inget land har så många stora båtar som Sverige, samtidigt har Sverige den minsta kvoten.

Samtidigt ska det sägas att de flesta svenska räkbåtar också fiskar kräfta och alla norska också fiskar fisk. De danska fiskar i allmänhet bara räka, men har eller hyr in kvoter för fisk som gör att de kan sälja bifångster av fisk. Svenska räkfiskebåtar har i de flesta fall svårt att land bifångst av fisk då kvoter oftast saknas.

Oavsett detta är förhållandena i Sverige orimliga. Sverige har alldeles för många båtar. Om hänsyn tas till att svenska båtar också fiskar kräfta kan ett rimligt antal båtar i Sverige vara 6 stycken som är längre än 18 meter. Dvs 17 stycken bör försvinna.

Enda sättet att åstadkomma detta på ett rättvist sätt är genom att införa individuella överförbara fiskerättigheter (TFC). TFC ger möjlighet för fiskare som är äldre eller har dålig lönsamhet att lämna räkfisket utan att stå kvar med skulder för resten av livet. De kan kanske till och med få lite pengar över som kan hjälpa dem att överleva fram till pensionen. För möjligheten att få ett jobb iland för en person som varit fiskare i hela sitt liv måste betraktas som i stort sett obefintlig.

TFC ger också möjligheter för fiskeriföretag att köpa upp andras fiskerättigheter och på så sätt göra det möjligt att skrota överskottet på båtar. De företag som blir kvar blir lönsamma och behöver inte ägna sig åt fiske med tveksamma metoder. Räkfisket blir på så sätt långsiktigt hållbart i Sverige. Det är dessutom bråttom. Ansvarig myndighet, Havs- och vattenmyndigheten borde så snabbt som möjligt införa TFC inom räkfisket. För att det ska fungera effektivt bör också kräftfisket och fiskfisket omfattas av samma typ av reglering och förvaltning.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Källor: Ländernas olika fartygsregister.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!

2 svar på “De märkliga förhållandena i det svenska räkfisket – antalet stora båtar”

Kommentarer är stängda.