Norska kustfiskare kritiska till loddefiske i norr

Norges Kystfiskarlag och Fiskarlaget Nord är starkt kritisk till att loddefiske tillåtits i Barnets Hav och vid Finnmarkskusten detta år. De menar att Havforskningsinstituttet har fel i sin bedömningar av storleken på beståndet och att den begränsade storleken på den lodda som fiskats bevisar att beståndet är mindre än vad forskningen hävdar. De är också mycket rktiska till att beslutet om loddakvoten blev att det skulle gå att fiska 120 000 ton lodda trots att ICES bara rekommenderade 6 000 ton:

– Årets loddefiske har vist at de begrensede forekomster av lodde har bestått av små lodde, og dette sammen med ulike andre forhold har resultert i at en liten andel av kvoten er levert til konsumanvendelse, heter det i en pressemelding.

Fiskarlaget viser til at de allerede i fjor advarte mot loddefisket i dagens størrelsesorden. I innspillet til reguleringer av fisket i 2015 uttalte styret i Fiskarlaget Nord:
«Fiskarlaget Nord er noe overrasket over at den Norsk/Russiske fiskerikommisjonen satt loddekvoten for 2015 til 120.000 tonn mens forskernes anbefaling var 6.000 tonn ……….

…………Det har over en årrekke vært presisert fra Fiskarlaget Nord at fisket etter lodde primært må være et konsumfiske».

– Burde vært spart

Fiskarlaget Nord registrerer at Havforskningsinstituttet mener at årets dårlige tilgjengelighet av lodde, samt at lodda er små, ikke indikerer at bestanden er lav. Denne vurdering stiller Fiskarlaget Nord seg kritisk til.

Norges Kystfiskarlag har begärt att fiskeriministern omedelbart borde stoppa loddafisket, men så långt vill inte Fiskarlag Nord gå.

Lodda

Samtidigt rapporterar Sildesalgslaget bra fångster av lodda så frågan är om kustfiskarna i Norge verkligen har rätt om att loddabestånden är mindre än vad myndigheterna anser. Förra veckan var enligt Sildelaget mycket bra vad det gäller loddefisket:

My dårligt vær i første del av uken hemmet loddefiske. Allikevel fikk vi vinterens beste uke i nord med 13.400 tonn lodde innmeldt. Av dette kvantum er 9.700 t omsatt til konsum og 3.700 t til oppmaling.

Fisket har foregått på to områder. Et hovedområde mellom Lopphavet og Fugløybanken, samt et felt nordøst av Sørøya. Lodden i det vestligste område er mer egnet til konsum, i hovedsak rognpressing, da innslaget av rognmoden holodde er rundt 50 %.

Lenger øst har fangstene i hovedsak bestått av fakslodde og dermed ikke konsumvare i samme grad.

Prisene til konsum har variert fra kr 2,21 som lavest til knappe kr 3,50 som høyeste pris. Snittet for hele uken ligger på kr 2,64.

Til oppmaling ligger prisene fra minstepris kr 1,64 og opp til kr 1,70 som høyest.

Det gjenstår fortsatt 23.100 t av årets kvote på knappe 72.000 t. og vi trenger en uke med gode værforhold og god tilgjengelighet av lodde om vi skal komme i mål med kvoten til påske.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!