Flera norska kustfiskare går med i Fiskebåt

Flera kustfiskare i norra Norge har beslutat att bli medlemmar i Fiskebåt istället för i sitt lokala fiskarlag i norra Norge, Fiskarlaget Nord. Detta då de blivit missnöjda med Fiskarlaget Nord och hur de företräder dem, eller inte företräder dem. Läs mer…

Norska kustfiskare kritiska till loddefiske i norr

Norges Kystfiskarlag och Fiskarlaget Nord är starkt kritisk till att loddefiske tillåtits i Barnets Hav och vid Finnmarkskusten detta år. De menar att Havforskningsinstituttet har fel i sin bedömningar av storleken på beståndet och att den begränsade storleken på den lodda som Läs mer…