Arrangörerna nöjda med Swedish Maritime Day

Swedish Maritime DaySwedish Maritime Day är ett sätt, en mässa, att gemensamt presentera alla näringar som har havet som arena för sin verksamhet. Det innebär sådant som sjöfart, turism, offshoreverksamhet, havsbaserad vindkraft, fiske och vattenbruk (fisk och musselodling etc) på samma mässa och under samma tak.arrangörerna var mycket nöjda med mässan som sådan. Fler utställare än förra året, ungefär samma mängd besökare och ett rejält deltagande från regeringens sida.

I stort sett verkade mässan också utifrån min horisont som en framgång. I vissa hänseenden tycker jag dock det känns konstlat och det känns som om det jag skriver om, vilket ju är främst fiske, har ganska litet med mycket av det andra att göra. Det kändes som om vi som var där för fisket och med det ihophörande verksamheter höll oss lite för oss själva utan att interagera så mycket eme andra. Många försöker också göra kopplingar till turism på ett sätt som får fiske att framstå som ett bihang till turistverksamhet av museikaraktär. Det är inte så som jag ser på fiske i alla fall. Fiske ska inte vara en museal verksamhet till fromma för turister. Kopplingar till offshore och sjöfart finns förstås, i Sverige är det ju tydligt att många tidigare fiskare och fiskarfamiljer ägnar sig åt rederiverksamhet och offshoreverksamhet. Speciellt synligt är detta i Önnered, Fiskebäck och Donsö.

I debatten om långsiktigt hållbart fiske så gick de inblandade som katten kring het gröt. Det pelagiska fisket kunde visa på en förvaltning som varit mycket framgångsrik när det gäller det viktiga i fiskeripolitiken. Att få bort överkapacitet inom fisket så att överfiske på fiskbestånd förhindras. På det sätt som det pelagiska fisket förvaltas har det inneburit en halvering av antalet stora fiskebåtar, men ingen minskning av antalet båtar som ägnar sig åt kustnära fiske. Det har dessutom inneburit att fisket för de enskilda fiskeriföretagen blivit en lönsam verksamhet med goda framtidsutsikter och framtidshopp.  Trots detta var representanter för kustfisket i norra Bohuslän uppenbart tveksamma till den förvaltningsmodell som används i det pelagiska fisket. Modellan som används i det pelagiska fisket nämndes dock inte vid namn av någon. Modellen heter individuella överförbara fiskerättigheter och har på många håll i världen visat sig vara den enda riktigt bra metoden för att minska fiskekapacitet. Det har fungerat bara överallt där det införts medan andra metoder som skrotningsbidrag etc i allmänhet inte har fungerat alls för att få bort den överkapacitet som finns i en stor del av världens fiske.

För övrigt var det intressant om hur allt från fisken kan användas i diskussionen om blå bioteknik och mycket intressant om odling av tigerräkor i Sverige. Som helhet tycker jag dock programmet om fiske och sjömat var mindre intressant i år än förra året. Då var det den infekterade debatten om nordhavsräka som stod i fokus. I år var det andra saker. Men nordhavsräkan nämndes ändå förstås.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!