Skarvjakt – en självklarhet, eller?

När jag var barn så var skarv en sällsynt fågel. Så är det inte idag. Orsakerna till detta är flera, men orsak kan vara bristen på stor rovfisk, torsk, kolja osv,  längs Sveriges kuster. Det kan ha gett mer mat till bland annat skarvar varvid bestånden snabbt växt. De senaste åren har dock skarbestånden minskat, sannolikt i huvudsak beroende på födobrist. Jakt har haft mycket liten inverkan. Såväl i Danmark som Sverige finns idag bara skyddsjakt.

Skarvar är den fisk som finns tillgänglig och på vissa håll äter de mycket ål. Beräkningar och undersökningar I Danmark och på på den svenska östkusten visar att skarv äter mer ål och abborre än vad yrkesfisket tar upp. Vad det gäller den utrtningshotade ålen så utgjorde den år 2010 8% av skarvens föda i norra Skagerak. Fiske av ål är numera förbjudet på västkusten, men skarven äter fortfarande ungefär lika mycket.

Det går dock inte att rädda den utrotningshotade ålen genom skarvjakt då jakten inte nämnvärt kan påverka bestånden av skarv så ur den synpunkten faller argumenten för skarvjakt som förs fram av Kosterhavet Jaktvårdsförening i GP. Däremot kan kanske jakten i sig själv ha en bra effekt på en upprörd opinion bland fiskare som vill begränsa antalet skarvar.  Det är också satt att miljöorgansiationers argument mot skarvjakt också fallerar. Genom att jakt inte tycks påverka bestånden i nån större utsträckning så kan skarvjakt inte heller leda till utrotning av skarven i Sverige.

Inte heller har bestånden av skarv nån större betydelse för kustfisket. Även om skarv äter mycket fisk är det in skarven som hindrar yrkesfisket på något sätt. Yrkesfiskets problem rent generellt är att det finns för många båtar på för små fiskbestånd. Men det har inte första hand drabbat kustfisket. Allt yrkesfiske i Sverige har minskat vad det gäller antalet båtar och antalet yrkesfiskare, men det som klarat sig bäst är faktiskt det kustnära fisket då detta i stor utsträckning är ett deltidsfiske där utövarna också har andra inkomstkällor (exempelvis pension, lantbruk, lönearbete i land, lönearbete på stora fiskebåtar eller lönearbete till sjöss). Precis som när det gäller många andra saker som har med fisket att göra så överdrivs det från alla möjliga håll. Från jägare, från miljöorganisationer och från debattörer. Jakt på skarv kan vi alltså både ha och mista, men om det fanns nån ekonomisk vist med skarvjakt förutom den obefintliga effekten på fiskbestånden (skarven påverkan avsevärt, men jakt på skarv gör det inte) och fisket.

I dagens läge är nog det bäst att ha jakt på skarv. Det har i alla fall en psykologisk effekt på fiskare i kustbandet.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!