Rödesunds varv i Karlsborg

Urmakaren och kappseglingsentusiasten Emil S. Becker grundade 1909 tillsammans med svågern G. A. Eriksson och Anders Gustafsson-Blad (olika uppgifter i olika källor) Rödesunds varv på Sandudden i Karlsborg. Avsikten var att bygga mindre enklare båtar, men varvet började snart bygga skärgårdskryssare.

Harry Becker, son till Emil S. Becker, började redan i tonåren rita skärgårdskryssare och blev en självlärd båtkonstruktör. 1921, kom hans första egna konstruktion. G.A. Eriksson dog 1923 och efter det ägdes varvet helt av Emil S. Becker. I praktiken leddes dock arbetet av Harry Becker som ritade och hans bror Evert Becker som båtbyggare.

Både Harry Becker och Rödesunds varv blev snart kända för sina snabba skärgårdskryssare. Harry Becker ritade och varvet byggde skärgårdskryssare som lottbåtar åt flera segelsällskap  bland annat åt Ekolns Segelklubb och Segelsällskapet Aeolus såväl som på export till USA. Han tog över varvet efter faderns bortgång 1937. I samband med övertagandet expanderade verksamheten. Bland annat byggdes varvet till. Varvet hade snart en arbetsstyrka på 12 personer.

Snart började Harry Becker också konstruera snabba motorbåtar och fick ett patent 1941 för en ny bottenkonstruktionen.

Under andra världskriget var det stagnation i fritidsbåtsbyggandet, men viss kompensation fanns i att göra arbeten åt försvaret, bland annat ammunitionslådor och överskeppningsbåtar. Tyskland lät under kriget bygga ett stort antal så kallade krigsfiskekuttrar (KFK) varav tre byggdes på Rödesunds varv plus ett skrov som byggdes åt Sjötorps varv. Huvuddelen av KFK-båtarna byggdes i Tyskland men även i ett flertal andra länder. Åtskilliga byggdes i Sverige. De byggdes för att användas som fiskefartyg, kustbevakningsfartyg och minsvepare:

Som en skänk från ovan kom beställningen av 3 st. fiskebåtar till Tyskland. Dessa båtar var en del i det handelsavtal med Tyskland som Jacob Wallenberg m.fl. var med om att förhandla fram, betalning för kol och andra förnödenheter som vi led brist på i folkhushållningen. ”Tyskbåtarna var robusta fartyg, 20m. långa, köl och stävar i ek, furubordläggning på järnspant. Det första fartyget vägrade att låta sig sjösättas på normalt sätt, först efter 24 timmars ihärdigt arbete löpte det äntligen i sjön. Båt nummer två hade däremot en normal stapelavlöpning, vilket åskådarna som samlats runt varvsbassängen inte kunnat tänka sig. Anblicken av ca: 50 personer vilka springer som skållade råttor för att inte bli våta om fötterna, av den svallvåg som sköljde upp på land, var helt obetalbar. Båt nummer tre har jag ingen minnesbild av någon speciell händelse, annat än att jag var ombord under provturen på Vättern. Byggandet av ”tyskbåtarna” var en god affär för företaget. Rödesunds Båtvarv var inte ensamma om att bygga dessa fartyg, Kungsörs Båtvarv, Karlstads Båtvarv, Gustavsson & Andersson Lidingö, Abrahamsson & Börjesson i Waxholm, Sjötorps Varv var några av de många varv som byggde.

Efter leveransen av båtarna till Tyskland byggde varvet en slip  som kom at kosta mer pengar än beräknat. De övertog reparationsverksamhet och utrustning från Forsviks varv som skurit ner.

Rödesunds varv, Sandudden, Karlsborg

Efter kriget satte fritidsbåtsbyggandet fart igen. Harry Becker satsade då en hel del på motorbåtar.  Till att börja med var det nästan enbart träbåtar, även om aluminium och plywood förekom.  I krigsslutet fick varvet en beställning på en större fiskebåt till Island. Under detta stora bygge blev den ekonomiska situationen för företaget sådan att Rödesunds varv försattes i konkurs år 1947. Därefter började Harry Becker arbeta åt sin vän Knud Reimers på Hästholmsvarvet. År 1952 öppnade han den egna konstruktionsbyrån Beckerbåt AB och anlade ett eget varv på Lidingö.

Varvet i Karlsborg övertogs år 1948 av Eskilstuna Smide och senare av Finntorps Mek. Verkstad. Varvet övertogs 1953 av Karlsborgs kommun och överläts 1957

Fiskebåtar byggda på Rödesunds varv, namn, år, hemmahamn, köpare

KFK 111, 1943, Norge, Tyska marinen
KFK 112, 1943, Norge, Tyska marinen
KFK 113, 1943, Norge, Tyska marinen
KFK 137, 1943, Norge, Tyska marinen (endast skrov, färdigställd i Sjötorp)
??, 1947, Island, ??
GG 290 Svanholm, 1948, Hönö Röd, Oskar och August Johansson samt Algot Karlsson
GG 218 Västjord, 1955, Fotö, John, Gunnar och Harry Gustafsson (byggd efter sovjetiska ritningar kanske var detta båt nummer 20 som saknas i listan över de sovjetiska båtarna, färdigställd på Önnereds båtvarv)

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!