Industrifisket i Danmark har gått mycket bra

Industrifisket, dvs fisket för tillverkning av fiskmjöl och fiskolja har i år gått mycket bra i Danmark. Landningarna har stigit mycket kraftigt under årets första 5 månader, 240 314 ton jämfört med 160 039 ton samma period förra året. Det är en ökning med 50 %:

Tallene viser også, at konsumfiskerne har landet færre mængder i år end sidste år, hvorimod industrifiskerne har øget deres landinger betragteligt i år. I de første fem måneder sidste år landede industrifiskerne 160.039 tons. I år er landingene steget med 50 procent til 240.314 tons. Det er væsentligt større landinger af både brisling og blåhvilling samt et forrygende tobisfiskeri omkring Doggerbanke, indtil fiskeriet blev lukket den 21. maj, der har givet den større mængde industrifisk i året første fire måneder. Det har betydet en samlet bruttoomsætning i industrifiskeriet på 345,2 millioner kroner. Det er en stigning på 47 procent sammenlignet med samme periode sidste år, hvor bruttoomsætningen lød på 234,8 millioner kroner. På trods af de større mængder kan industrifiskerne glæde sig over, at gennemsnitlige kilopris alligevel har holdt sig på niveau med sidste år, hvor den var 1,47 kroner. I de første fem måneder af 2015, har den ligget på 1,44 kroner.

Eftersom priserna trots de mycket större landningarna  i år hållit sig på samma nivå som priserna förra året har industrifiskarna tjänat mycket mer pengar i år än förra året. Med tanke på detta tycker jag nog klagomålen på tobisstoppet i zon 1 är lite överdrivet. Klagomålen är helt enkelt inte trovärdiga. Här kommer lite redovisningar av vilka som landat industrifisk så här långt.

Landad blåvitling per båt 2015, landad mängd i ton, innehavda rättigheter i ton

HG 264 Ruth, 13 017, 11 905
S 349 Gitte Henning, 12 404, 7 843
HG 265 Asbjørn, 12 340, 9 662
HG 62 Beinur, 6 238, 4544

Samtliga båtar som landat blåvitling har landat mer än de själva har rättighet till. Det betyder att de hyrt in rättigheter från andra rättighetsinnehavare. De största bland dem är HG 333 med 1 557 ton, E 532 Rockall som har 1 503 ton, S 264 Astrid med 1 161 ton, S 205 Ceton med 950 ton och S 206 Ahlma West med 214. Ingen annan båt har över rättigheter till över 100 ton blåvitling. De fyra sist nämnda båtarna bland de som hyr ut rättigheter är alla svenskägda.

Landad tobis per båt 2015, landad mängd i ton, innehavda rättigheter i ton

S 264 Astrid, 9 739, 7 609
HG 333 Isafold, 9 732, 25 028
S 349 Gitte Henning, 8 502, 27 823
E 349 Cattleya, 7 131, 16 930
HG 265 Asbjørn, 7 057, 21 864
E 532 Rockall, 6 739, 21 563
S 205 Ceton, 5 655, 11 639
HG 62 Beinur, 4 736, 13 718
E 727 Jette Kristine, 4 462, 10 760
S 144 Themis, 4 360, 7 092

Alla de båtar som landat mest tobis har landat mindre än vad de haft rättigheter till förutom Astrid. Huvudorsaken till detta är att bara 158 000 ton av en totalkvot på 288 000 ton landats. Huvudorsak till detta är i sin tur att i stort sett inga danska båtar fiskat i förvaltningsormåde 3. Enligt information jag fått och som jag inte haft tidigare beror detta främst på att de inte får fiska i norsk zon och att bottnarna i den del av förvaltningsområde 3 som finns i EU-zonen är besvärliga att fiska tobis på. Den kvarvarande kvoten av tobis finns i område 3 medan kvoterna i område 1 och 2 är uppfiskade. Danska fiskare är missnöjda med fördelningen av tobiskvoten på de olika områdena och menar att de borde ha kunnat fiska mer i förvaltningsområde 1 (Dogger Bank) då de fått mycket bra fångster i området och är av uppfattningen att tobisbeståndet är större än vad forskarna antagit och  uppgett.

Landad skarpsill (brisling) per båt 2015 från Nordsjön, landad mängd i ton, innehavda rättigheter i ton

E 532 Rockall, 1 873, 21 110
L 47 Camilla, 1 602, 3 660
S 456 Anne-Mie 1 575, 0
S 264 Astrid, 1 537, 4 120
L 854 Helle Ronny, 1 528, 0
L 526 Lonny Hedvig, 1 477, 0
L 415 Stormy, 1 462, 0
L 920 Tina Jeanette, 1 355, 1504
L 525 Thingholt, 1 163, 0

Av de båtar som har de största rättigheterna till skarpsill i Nordsjön återfinns bara en, E 532 Rockall, på listan över de som fångat mest. Flertalet båtar på listan har hyrt in sina rättigheter. Skarpsill fångas på senhösten och vintern så det lär bli fler landningar senare under året och mycket lite har landats så här långt i förhållande till den kvot som finns. 3 svenskägda båtar på listan (Rockall, Astrid och Anne-Mie)

Landad skarpsill (brisling) per båt 2015 från Skagerak och Kattegatt, landad mängd i ton, innehavda rättigheter i ton

FN 384 Silvervåg, 677, 2 833
FN 109 Nordland, 517, 1 706
FN 267 Emilie, 479, 0
AS 341 Ida Camilla, 381, 0
FN 321 Line Dalgaard, 336, 250
AS 201, 106, 0

I Skagerak och Kattegatt är det främst lokala mindre båtar som landat i år. Det är också främst lokala båtar som har fiskerättigheter men den del innehas av större pelagiska båtar. En mycket begränsa del av skarpsillskvoten i Skagerak och Kattegatt har fiskat så här långt. AS 201 är en båt som inte går att hitta i danska skeppsregistret.

Landad skarpsill (brisling) per båt 2015 från Östersjön, landad mängd i ton, innehavda rättigheter i ton

AS 464 Stella Nova, 5 377, 3 294
AS 202 Neptun, 3 070, 10
S 144 Themis, 6 743, 2 936
S 205 Ceton, 2 985, 945
S 49 Brigitte Martine, 1 737, 0

Samtliga båtar på listan över de som landat mest skarpsill från Österjön förutom Birgitte Martine är svenskägda. Themis, Stella Nova och Ceton hör också till de tio största innehavarna av fiskerättigheter för skarpsill i Östersjön. Bland de största fiskerättighetsinnehavarna vad det gäller skarpsill i Östersjön återfinns också svenskägda S 264 Astrid, E 532 Rockall som båda ägs av Astrid Fiske) RS 2 Lukas-Silas (ägs av Themis Fiskeri) och L 49 Lasse som ägs av Henning Kjeldsens (Gitte Henning A/S) fru. Gitte Henning A/S äger Birgitte Martine. Större delen av skarpsillskvoten (brislingkvoten) i Östersjön har landats och alla båtar som landat mycket har hyrt in fiskerättigheter från andra båtar.

E 349 Cattleya har dessutom fiskat 3 548 ton taggmakrill (hästmakrill)  och är en av fyra båtar som har fiskerättigheter till taggmakrill.  Dessutom har endast Cattleya fiskat trynfisk (havgalt) så här långt, dessutom bara 15 ton. 7 båtar har fiskerättigheter till trynfisk. Vitlinglyra (sperling) har bara fiskats av två båtar, LL 227 Grethe Hviid och R 500 Pernille Kim. Ingen av dem tillhör de stora innehavarna av fiskerättigheter till vitlinglyra. Nåt loddefiske vid Grönland kommer det enligt uppgift från en insatt källa sannolikt inte att bli i år för danska båtar.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!