Var finns och vilka är de som äger de pelagiska fiskerättigheterna i Danmark?

Fiskerättigheter i det pelagiska fisket i Danmark är värda stora pengar. De som äger dem har stort inflytande och finns i huvudsak på norra Jylland, men också på en liten svensk ö.  Värdefullast är sill och makrill medan industriarterna skarpsill (brisling), tobis, vitlinglyra (sperling) med flera är betydligt mindre värda. Här tas enbart eget ägda andelar upp och med de andelar som uppges på NaturErhvervstyrelsens hemsida.

De största innehavarna av rättigheter till makrill, företag, andel, hemort

PR HG 333 Isafold, 21,0%, Hirtshals
Rederiet Ruth A/S, 19,2%, Hirtshals
Gitte Henning A/S, 18,8%, Skagen
Tindskard (Beinur), 9,6%, Hirtshals
Cattleya A/S, 8,7%, Esbjerg
Astrid Fiskeri A/S, 8,3%, Rörö
PR Asbjørn, 8,0%, Hirtshals
Themis Fiskeri A/S, 2,0%, Rörö

Fördelas ägandet på orter så har företag i Hirtshals 57,8%, Skagen 18,8%, Rörö 10,3%, och Esbjerg 6,2%.

De största innehavarna av rättigheter till atlantoskandisk sill, företag, andel, hemort

Gitte Henning A/S, 23,5%, Skagen
PR HG 333 Isafold, 22,1%, Hirtshals
Rederiet Ruth A/S, 21,0%, Hirtshals
PR Asbjørn, 15,9%, Hirtshals
Tindskard (Beinur), 8,6%, Hirtshals
Cattleya A/S, 3,5%, Esbjerg
Astrid Fiskeri A/S, 0,4%, Rörö

Hirtshals är helt dominerande med 66,6% av fiskerättigheterna till atlantoskandisk sill

De största innehavarna av rättigheter till sill i Nordsjön, företag, andel, hemort

Gitte Henning A/S, 20,4%, Skagen
PR HG 333 Isafold, 15,1%, Hirtshals
Astrid Fiskeri A/S, 13,4%, Rörö
Rederiet Ruth A/S, 11,7%, Hirtshals
Tindskard (Beinur), 7,7%, Hirtshals
PR Asbjørn, 6,8%, Hirtshals
Cattleya A/S, 4,1%, Esbjerg
S 105 Sebastian ApS, 2,8%, Skagen
E 727 Jette Kristine ApS, 2,1%, Esbjerg
Themis Fiskeri A/S, 0,8%, Rörö

Fördelas ägandet på orter så har företag i Hirtshals 41,3%, Skagen 23,2%, Rörö 14,2%, Esbjerg 6,2% och Hanstholm 0,8% (Fiskeriselskabet Lingbank ApS). Astrid och Themis har sina danska kontor i Skagen samtidigt som en av Astrids båtar har sin hemmahamn i Esbjerg.

De största innehavarna av rättigheter till sill i Skagerak och Kattegatt, företag, andel, hemort

Gitte Henning A/S, 25,3%, Skagen
PR HG 333 Isafold, 13,0%, Hirtshals
Astrid Fiskeri A/S, 11,8%, Rörö
Rederiet Ruth A/S, 9,4%, Hirtshals
Tindskard (Beinur), 7,2%, Hirtshals
PR Asbjørn, 7,1%, Hirtshals
Fiskeriselskabet Stella Nova ApS, 4,9%, Öckerö
S 105 Sebastian ApS, 2,9%, Skagen
Petersen (H 10 Hanne), 2,0%, Gilleleje
Larsen (H 218 Mette), 2,0%, Gilleleje

Fördelat på orter blir fördelningen Hirtshals 36,7%, Skagen, 28,3%, Rörö 12,6%, Gilleleje 7,6%, Öckerö 4,9% och Hanstholm 0,8%. I Stella Novas siffror räknas jag också in det närstående bolaget GPG A/S, även om bolaget inte helt har samma ägare.

De största innehavarna av rättigheter till sill i västra Östersjön, företag, andel, hemort

FLH 791, 23,8%, ??
Themis Fiskeri A/S, 16,3%, Rörö
Fiskeriselskabet Lingbank ApS, 15,0%, Hanstholm
Jørgensen (H 145 Sonja), 12,8%, Gilleleje
Petersen (H 10 Hanne), 10,1%, Gilleleje
Larsen (H 218 Mette), 9,3%, Gilleleje
Mortensen (H 29 C. Mortensen), 8,8%, Gilleleje
Astrid Fiskeri A/S, 8,2%, Rörö
GPG A/S, 5,8%, Grenå (bolaget är närstående Stella Nova)
Fiskeriselskabet SG 80 (SG 152 Josephine E), 2,0%, Bagenkop

Ortsvis ger det Gilleleje 43,3%, Rörö 24,5%, Hanstholm 15%, Grenå 5,8%, Aarø 2,7%, och Bagenkop 2,7%

De största innehavarna av rättigheter till sill i östra Östersjön, företag, andel, hemort

Themis Fiskeri A/S, 16,3%, Rörö
Fiskeriselskabet Lingbank ApS, 15,0%, Hanstholm
Jørgensen (H 145 Sonja), 12,8%, Gilleleje
Petersen (H 10 Hanne), 10,0%, Gilleleje
Mortensen (H 29 C. Mortensen), 8,8%, Gilleleje
Astrid Fiskeri A/S, 8,2%, Rörö
GPG A/S, 5,0%, Grenå (bolaget är närstående Stella Nova)
FLH 791, 2,4%, ??
Petersen (H 61 Fusion), 1,6%, Gilleleje
Østergaard (HV 99 Anni Dorthe), 1,5%, Aarø

Fördelat på orter så blir det att företag på Rörö har 24,5% av fiskerättigheterna i östra Östersjön, i Gilleleje 23,2%, Hanstholm 15,0%, Grenå 5,0% och Aarø 2,6%. Themis Fiskeri som äger båten S 144 Thmeis och vars moderbolag återfinns på Rörö är klart största innehavare av danska fiskerättigheter till sill i Östersjön.

Det finns också fiske av sill i Limfjorden. Där hör alla rättigheter till fiskebåtar i Thyborøn och Brdr. Langer A/S dominerar fisket totalt.

Pelagiskt fiske är dock inte bara fiske av sill och makrill. En mycket viktigt del av det pelagiska fisket är det som brukar kallas industrifiske (Danmark) och foderfiske (Sverige). Fisket av skarpsill (brisling), tobis, vitlinglyra (sperling, øyepål), blåvitling (kolmule) med mera.

De största innehavarna av rättigheter till skarpsill (brisling) i Nordsjön, företag, andel, hemort

Astrid Fiskeri A/S, 14,5%, Rörö
Nordic Pelagic A/S, 10,0%, Thyborøn
Gitte Henning A/S, 9,7%, Skagen
Tindskard (Beinur), 9,4%, Hirtshals
Rederiet Ruth A/S, 7,4%, Hirtshals
Triple Nine (Fiskeriselskabet 2BIS), 6,8%, Thyborøn
PR Asbjørn, 6,2%, Hirtshals
E 727 Jette Kristine ApS, 5,6%, Esbjerg
Themis Fiskeri A/S, 5,5%, Rörö
PR HG 333 Isafold, 5,0%, Hirtshals

Fördelningen på orter blir enligt följande, Thyborøn 28,1%, Hirtshals 23,0%, Rörö 20,0%, Skagen 9,7%, Esbjerg 6,6%, Hanstholm 4,9% och Fiskebäck 2,4%.

De största innehavarna av rättigheter till skarpsill (brisling) i Skagerak och Kattegatt, företag, andel, hemort

Godtliebsen (FN 384 Silvervåg), 13,7%, Strandby
Nielsen (FN 109 Nordland), 8,2%, Strandby
Gitte Henning A/S, 8,1%, Skagen
Fiskeriselskabet Lingbank ApS, 7,7%, Hanstholm
Klitlund (FN 87 Tante), 7,6%, Strandby
Tindskard (Beinur), 5,3%, Hirtshals
Cyrano 2 ApS, 4,3%, Thyborøn
Kill (S 281 Frank Maiken), 4,2%, Skagen
FLH 791, 3,9%, ??
L 47 Camilla A/S, 3,6%, Thyborøn

I Strandby återfinns båtar som innehar 40,7% av fiskerättigheterna för skarpsill i Skagerak och Kattegatt, i Skagen finns fiskeriföretag med 14,6%, i Hanstholm 10,8%, Thyborøn 10,5%, Hirtshals 6,8%, Rörö 4,9% och Fiskebäck 3,0%.

De största innehavarna av rättigheter till skarpsill (brisling) i Östersjön, företag, andel, hemort

Themis Fiskeri A/S, 20,3%, Rörö
Astrid Fiskeri A/S, 18,8%, Rörö
Nordstrand Fiskeri ApS, 15,0%, Skagen (ägt av Birthe Kjeldsen, fru till Henning Kjeldsen, Gitte Henning A/S)
Fiskeriselskabet Stella Nova ApS, 14,4%, Öckerö
Tindskard (Beinur), 7,3%, Hirtshals
Fiskeriselskabet Lingbank ApS, 5,6%, Hanstholm
PR HG 333 Isafold, 5,3%, Hirtshals
Gitte Henning A/S, 3,7%, Skagen (se ovan)
Triple Nine (Fiskeriselskabet 2BIS), 2,6%, Thyborøn

På Rörö återfinns ägarna till 39,1% av fiskerättigheterna för skarpsill i Östersjön, i Skagen 19,1%, Öckerö 14,4%, Hirtshals 14,2%, Hanstholm 5,6% och Thyborøn 5,2%.

Sammantaget domineras skarpsillsfisket (brislingfisket) i Danmark av svenskägda fiskeriföretag om vi ska gå efter innehav av fiskerättigheter.

De största innehavarna av rättigheter till tobis, företag, andel, hemort

Astrid Fiskeri A/S, 11,1%, Rörö
Gitte Henning A/S, 10,6%, Skagen
Tindskard (Beinur), 10,0%, Hirtshals
Rederiet Ruth A/S, 9,4%, Hirtshals
PR HG 333 Isafold, 8,0%, Hirtshals
PR Asbjørn, 7,2%, Hirtshals
Cattleya A/S, 5,6%, Esbjerg
Gifico ApS, 4,2%, Fiskebäck
Knak, 3,8%, Thyborøn
E 727 Jette Kristine ApS, 3,5%, Esbjerg
S 105 Sebastian ApS, 2,6%, Skagen

Fördelning på orter blir enligt följande, Hirtshals 36,5%, Rörö 13,4%, Skagen 13,2%, Esbjerg 9,1%, Thyborøn 8,7%, Fiskebäck 5,2%, Hanstholm 3,1% och Öckerö 2,1%.

De största innehavarna av rättigheter till vitlinglyra (sperling), företag, andel, hemort

Astrid Fiskeri A/S, 24,2%, Rörö
Tindskard (Beinur), 11,2%, Hirtshals
PR Asbjørn, 10,0%, Hirtshals
Jens Thorbek, 7,7%, Thyborøn
E 727 Jette Kristine ApS, 7,0%, Esbjerg
Hametner, 6,7%, Thyborøn
Knak, 6,4%, Thyborøn
Themis Fiskeri A/S, 6,2%, Rörö
Cattleya A/S, 5,6%, Esbjerg
Gitte Henning A/S, 4,5%, Skagen

Fördelning på orter blir enligt följande, Rörö 30,4%, Thyborøn 24,9%, Hirtshals 21,2%, Esbjerg 12,6% och Skagen 4,5%.

De största innehavarna av rättigheter till taggmakrill (hästmakrill), företag, andel, hemort

Cattleya A/S, 40,7%, Esbjerg
Astrid Fiskeri A/S, 34,3%, Rörö
Rederiet Ruth A/S, 25,1%, Hirtshals

De största innehavarna av rättigheter till blåvitling, företag, andel, hemort

PR Asbjørn, 29,6%, Hirtshals
Rederiet Ruth A/S, 22,7%, Hirtshals
Gitte Henning A/S, 20,4%, Skagen
Astrid Fiskeri A/S, 8,1%, Rörö
Tindskard (Beinur), 8,8%, Hirtshals
PR HG 333 Isafold, 4,8%, Hirtshals

Företag i Hirtshals innehar 65,9% av rättigheterna till blåvitling medan företag i Skagen har 20,4% och företag på Rörö 8,1%.

De största innehavarna av rättigheter till trynfisk (havgalt), företag, andel, hemort

Gitte Henning A/S, 33,7%, Skagen
Cattleya A/S, 20,7%, Esbjerg
PR HG 333 Isafold, 20,2%, Hirtshals
Tindskard (Beinur), 11,8%, Hirtshals
PR Asbjørn, 6,0%, Hirtshals
Rederiet Ruth A/S, 5,8%, Hirtshals

Återigen dominerar Hirtshals då företagen där innehar 43,8% av rättigheterna till trynfisk medan företag i Skagen står för 33,7% och företag i Esbjerg för 20,7%.

Sammantaget återfinns de företag och fiskebåtar som innehar störst pelagiska fiskerättigheter i Danmark på 6 orter, varav en finns i Sverige och är en liten ö med 270 invånare. Dessa orter är Hirtshals, Skagen, Rörö, Thyborøn, Esbjerg och Hanstholm.

Av de företag som hör till de största fiskeriföretagen och fiskerättighetsinnehavarna i Danmark hör ett också till de största i Sverige. Astrid Fiskeri A/S som har sitt moderbolag Astrid Fiske AB i Sverige. I Sverige kontrollerar Astrid Fiske AB följande andelar av de omsättbara fiskerättigheterna i det pelagiska fisket (jag vet inte varför det finns tre olika kvoter för EU-zonen i Skagerak och Nordsjön):

Sill Skagerak, 36,6%
Sill SKN, 27,9%
Sill Nordsjön 21,3%
Sill norsk zon 82,1%
Sill östra Östersjön 0.5%
Skarpsill Skagerak, 42,3%
Skarpsill Östersjön, 0,6%
Makrill, 38,4%
Tobis, 6,0%

Tillsammans med två andra fiskeriföretag på Rörö, Fiskeri AB Svanen och Fiskebåten Rossö HB blir Rörös andelar av dessa kvoter:

Sill Skagerak, 45,4%
Sill SKN, 28,6%
Sill Nordsjön 21,3%
Sill norsk zon 82,1%
Sill östra Östersjön 1,0%
Skarpsill Skagerak, 47,6%
Skarpsill Östersjön, 1,0%
Makrill, 38,4%
Tobis, 6,0%

Themis Fiskeri A/S har också sitt moderbolag på Rörö, Themis Fiskeri AB. Men det har ingen fiskeriverksamhet i Sverige för närvarande. Fiskeriföretag från Rörö hör till de dominerande inom det danska industrifisket och är helt dominerande när det gäller svenskt pelagiskt fiske i Västerhavet (Kattegatt, Skagerak och Nordsjön).

Rörö

Rörö, närmast i bild, från norr.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , Skarpsill, , , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!

Ett svar på ”Var finns och vilka är de som äger de pelagiska fiskerättigheterna i Danmark?”

Kommentarer är stängda.