Önnereds båtvarv

Anlades i början av 1900-talet. Ägdes av Lundin & Johansson 1915-20, det kan var så att det var den firman som anlade varvet. Företaget byggde segelbåtar av olika slag, tullkryssare etc.

Vem som övertog varvet 1925 är oklart, men på 1950-talet och fram på 1970-talet drevs varvet av Torsten Olsson och senare har det drivits av Åke Olsson. Då byggdes större båtar, rättare sagt tycks det som om varvet utrustade och byggde om skrov och båtar som byggts vid andra varv som exempelvis Martinssons varv på Björkö eller Rödesunds varv i Karlsborg. 1955 färdigställdes exempelvis en fiskebåt som byggts på sovjetisk beställning i Karlsborg , men där orden annullerats.

Senare förvandlades Önnereds Båtvarv till en marina med småbåtshamn och vinterförvaring för fritidsbåtar. Om Önnereds båtvarv som företag överlevt och vad det då heter är okänt för mig. Om verksamheten finns kvar men bedrivs i annan form, med annan typ av innehåll i verksamheten eller av annat företag har också varit svårt att utröna då det finns en rad föreningar och företag som driver hamnar och marina verksamheter i Önnered i västra Göteborg.

Fiskebåtar byggda vid Önnereds varv, namn, år, hemmahamn, köpare

GG 218 Västjord, 1955, Fotö, John, Gunnar och Harry Gustafsson (byggd efter sovjetiska ritningar kanske var detta båt nummer 20 som saknas i listan över de sovjetiska båtarna, skrovet byggt på Karlsborgs varv)

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!