Icicle Seafoods

Startades 1965 som Petersburg Fisheries Inc av en grupp yrkesfiskare i Alaska som köpte en fiskberedningsfabrik i Petersburg, Alaska, från Pacific American Fisheries. Utifrån detta expanderade företaget och har idag verksamhet inom fiskeri, fiskberedning och fiskodling på en lång rad platser i Alaska.  Tidigare hade de också ägarintressen i Salmones Aysen som bedriver fiskodlingsverksamhet i Chile, men dessa aktier såldes 2014 till en tidigare en VD, Dennis Guhlke.

Nuvarande ägare av Icicle Seafoods är riskkapitalbolaget Paine & Partners som fokuserarlivsmedelsföretag av olika slag. De har dock för avsikt att sälja Icicle Seafoods och flera företag har utpekats som köpare, däribland Cooke när det gäller fiskodlingsdelen och Pacific Seafoods när det gäller resten. Företaget sysselsätter idag omkring 2 500 personer.

Icicle Seafoods har tre fabriksfartyg som inte själva fiskar, det är Northern Victor (8 409 bruttoton), Gordon Jensen (4 807) och R.M. Thorstenson (4 428). Gordon Jensen sköts av Icicle men ägs av dotterbolaget Coastal Star.

Northern Victor

Northern Victor

Utöver fabriksfartygen har företaget 11 fiskebåtar som fångar fisk för beredning på fiskfabriker i land eller på de nämnda fabriksfartygen. Fiskebåtarna är American Eagle (196 bt), Anita J (268), Commodore, Half Moon Bay, Hickory Wind (150), Impala, Ocean Hope 3 (243), Poseidon, Progress, Storm Petrel (276), Sunset Bay (289) och Viking Queen (215). En av båtarna är en krabbfiskebåt, en används i laxfisket och resten fiskar pollock och stillahavstorsk. Båtarna ägs i allmänhet av dotterbolag till Icicle som Evening Star Inc, delägda bolag som Johannessen Enterprises (Poseidon) och Progress Fishing LLC.

Utöver de båtar Icicle äger eller deläger så fiskar också andra båtar för företagets fabriker. I den grupp som fiskar för Northern Victor återfinns båtarna Collier Brothers på 186 bruttoton (ägs av James & Sandra Schones), Gold Rush på 168 bt (Golden Tide Inc), Miss Berdie, 178 bt,  (Miss Berdie Inc), Nordic Fury på 300 bt, Pacific Fury på 227 bt (båda ägda av Fury Group Inc) och Royal Atlantic på 304 bt (Royal Atlantic LLC).

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,

PS 150627. Paine & Partner har sålt fiskodlings- och fiskfabriksverksamheten till indonesiska Convergence Holdings (ägt av bl.a. Johnny Hary Soetantyo, också Johny Harry Sutantyo) och fiskeridelen till US-amerikanska Dominion Catchers. Vem som äger sistnämnda bolag är oklart.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!