Årets danska tobisfiske – olympiskt och problematiskt

Nordsjön är indelad i fler olika områden när det gäller tobisfisket. Varje zon har en egen kvot. Detta år hade danska fiskare en kvot i område 1 på omkring 125 000 ton, i område 2  20 000 ton och i område 3 nästan 180 000 ton. I område 2 fiskar normalt bara små fiskebåtar och inte de stora som främst fiskar i område 1.

Tobis

Danska fiskare hade kunnat fiska i område 3 om de haft tillgång till norsk zon, vilket jag felaktigt trodde tidigare. I själva verket omfattar område tre bara ett par mindre remsor av EU-vatten. Dels en utanför kusten vid norra Jylland och dels en väster om norsk zon. I den senare finns inte så många fiskebankar där tobis finns och det är långt från Danmark. Jag trodde att den zonen var allt av område 3 som fanns i EU:s fiskevatten. Så är det inte och det enda område som tycks ha bankar där det går att fiska tobis är utanför den danska kusten. Området är dock enligt uppgift svårfiskat och dessutom litet. Att fiska en kvot på 180 000 ton i det området är helt enkelt inte fysiskt möjligt:

Da en stor del af område 3 ligger i Norsk zone, hvor danske fartøjer ikke har adgang, anses kvotemængden i dette område for helt urealistisk. Når kvotemængden i område 1 er opfisket, bliver fiskeriet lukket i området. Dette gælder uanset, om det enkelte fartøjer har fanget sin kalkulerede mængde.

Da kvotesystemet med individuelle, omsættelige kvoter (IOK) blev indført i Danmark, var en af de væsentlige baggrunde, at det enkelte fartøj skulle have mulighed for at planlægge sit fiskeri hen over sæsonen. Dette har NaturErhverv i år valg at se bort fra, hvilket anses som et klart tilbageskridt for erhvervet.

Båtarnas individuella rättigheter är andelar av hela tobiskvoten för Nordsjön och är inte uppdelade på områden. Konsekvensen av det blev att tobisfisket detta år blev så kallat olympiskt. Snabbast på plats och flitigast till havs gynnades. Vid tobisfiske finns det också ett direkt samband mellan motorstyrka och fångst. Ju mer effekt som kan tas ut vid tråldragen ju mer tobis i trålen. När fisket stoppades i omårde 1 så flyttade sig de stora båtarna till område 2 och fiskade där normalt bara små båtar fiskar. Konsekvensen av det sätt som danskt tobisfiske detta år var organiserat var att små båtar missgynnades medan motorstarka större båtar med stor lastkapacitet gynnades.

Fiskare har också rapporterat om mycket stora tobisförekomster i område 1. Så stora att de borde haft en större kvot i området att fiska på. I zon 3 pågår fiske just nu, men de få fiskebåtar som fiskar där har fångat mycket lite tobis:

– Der sker ikke noget i område 3. Det er stendødt. Der er nogle enkelte fartøjer, der har forsøgt sig uden at fange en eneste tobis. Så vi får ikke store tilførsler fra område 3, fortæller direktør hos TripleNine Peter Jensen. Den sammen melding lyder fra FF Skagen, som har farbrikkerne i Skagen og Hanstholm. Dykker man ned i statistikkerne fra NaturErhvervsstyrelsens Afregningregister, så taler de deres eget tydelige sprog, der bekræfter meldingerne fra fiskemelsfabrikkerne. Den 17. juni er der kun registreret landinger af tobis fra område 3 på 5 procent af kvoten svarende til godt 8.300 tons. Der er heller ikke noget, der tyder på, at fangsterne er på vej op. I sidste uge blev der bare landet 8 tons

Svenskägda danskflaggade fiskebåtar som exempelvis S 144 Themis och AS 464 Stella Nova har dock slutat fiska tobis för säsongen och lagt båtarna på varv eller i hamn för underhåll. Till hösten är det dags för skarpsillsfiske och sillfiske för dem. Andra båtar har fiskar sill i Nordsjön för tillverkning av matjessill.

Som jag skrivit tidigare är det några av de som har störst och kraftigast båtar som klagat mest. Det går lätt att förstå om ägare till mindre båtar klagar men det är svårare att förstå att fiskare som det verkligen inte går nån nöd på är de mest missnöjda. Jag vidhåller min kritik mot dessa mer välbeställda fiskare vad det gäller att de inte har nåt att klaga på. Däremot så får jag drar tillbaka min kritik som gäller varför de inte fiskat i zon 3.  Där ansluter jag mig nu till den åsikt som framförs på hemsidan för Astrid Fiskeri A/S:

Meget tyder på, at tobissæsonen i 2015 kunne have været den bedste i nyere tid, hvor skibene i lange køer har ventet på at få losset. Det står klart, at forvaltningen i år har været den ringeste i nyere tid. Områdefordelingen har igen vist sig at være en hindring for rationelt fiskeri, og alt tyder på, at bestandsvurderingen ligger langt fra virkeligheden i havet.

Det påtvungne olympiske fiskeri har undermineret fiskernes mulighed for at planlægge fiskeriet hensigtsmæssigt, og de helt basale rettigheder og værdier, som er forbundet med IOK systemet er blevet tilsidesat i dette års fiskeri.

Foran os ligger en massiv opgave med at styrke den videnskabelige rådgivning for tobis og i særdeleshed at komme område inddelingen til livs. Dataindsamlingen skal forbedres, og vi skal styrke modeludviklingen og ikke mindst skabe indsigt i dynamikkerne i fiskeriet.

Som det nu är så skadas förtroendet mellan yrkesfiskare och forskare. Det var inte stort tidigare men blir helt klart inte större på grund av skillnaden mellan hur mycket tobis yrkesfiskarna upplever att de ser och hur mycket tobis forskarna uppger att de finns. Behovet av mer forskning och provtagning närmare den period då tobis fiskas vore verkligen viktigt att få till stånd. Yrkesfisket vill också bli av med områdesindelningen. Jag är inte helt säker på att det faktiskt är nödvändigt och det kan finna goda skäl till att behålla den. Kanske handlar det om biologiskt olika tobisbestånd i olika områden och i så fall kan olika områden vara rimlig, men då borde och yrkesfisket fiskerättigheter vara uppdelade på liknande sätt för att undvika olympiskt fiskeri, dvs att först till kvarn och störst får mest.

En bit över hälften av den danska kvoten på tobis har landats detta år. Mycket mer kommer det inte att bli.

Samtidigt kan vi konstatera att svenska fiskare med svenskflaggade båtar som har en kvot på omkring 10% av den danska kvoten att fiska på har fiskat upp hela sin kvot i såväl område 1 och område 2 som område 3. Av detta följer att det faktiskt borde varit möjligt för en del danskflaggade båtar att fiska mer tobis än de gjort i område 3. Svenskflaggade båtar har faktiskt fiskat mer i område 3 än område 1. Med en liten kvot är et naturligtvis lite lättare att fiska upp kvoten, men samtidigt verkar det faktiskt som om danskflaggade båtar inte ens försökt fiska i område 3. Norska fiskare som har en stor kvot om än inte lika stor som den danska har för sin del haft ett bra fiske i område 3 och har fiskat hela sin kvot men de fiskar ju på norskt vatten så det är inte riktigt jämförbart.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!