Gifico – Ginneton

GificoGifico Aps är det danska dotter/systerbolaget till svenska Fiskeri AB Ginneton. Gifico ApS äger en större pelagisk trålare och snörpvadsbåt, S 205 Ceton på 1 337 bruttoton, men innehar enbart mindre fiskerättigheter och båten fiskar därför ofta på inhyrda och inlånade fiskerättigheter. S 205 är den toflte båten som är medlem i Dansk Pelagisk PO (DPPO), men Gifico är bara det elfte företaget som har en båt med medlemsskap i organisationen då Astrid Fiskeri äger två båtar som är medlemmar i DPPO. Ägare av Fiskeri AB Ginneton och Gifico ApS är familjen Claesson i Fiskebäck.

I motsats till Themis Fiskeri men i likhet med Astrid Fiskeri är det svenska moderbolaget dock innehavare av förhållandevis stora fiskerättigheter i Sverige. I Sverige äger bolaget den pelagiska trålaren och snörpvadsbåten GG 203 Ginneton på 845 bruttoton och trålaren GG 210 Vera C på 68 bt. Vera C ägnar sig åt demersalt fiske efter kräfta (jomfruhummer) och fisk. Kräfta fiskas både med rist och utan rist.

I skeppslistan finns också GG 663 Crona på 211 bt upptagen, men det är ingen aktiv fiskebåt utan är i själva verket gamla Rön som ligger i Fiskebäck och väl egentligen är att betrakta som skrot.

Fiskart och område, ägd kvotandel

Brisling (skarpsill) i Nordsjön 2,8%
Tobis, 4,2%,

I Sverige har Fiskeri AB Ginneton betydligt större fiskerättigheter på det pelagiska området än vad de har i Danmark. De har rättigheter i både Västerhavet och Östersjön. i Sverige finns överförbara fiskerättigheter bar inom det pelagiska fisket och Sveriges totalkvoter är mycket mindre än de danska.

Fiskart och område, andel av total kvot (hösten 2014)

Sill Nordsjön 20,5%
Sill norsk zon 17,8%
Sill Skagerak/Nordsjön, 4,3%
Sill östra Östersjön 10.5%
Skarpsill Östersjön, 8,8%
Makrill, 24,7%
Makrill norsk zon, 74,7%
Tobis, 7,3%

S 205 Ceton

S 205 Ceton. Foto: Bandholm Skibsbilleder

Gifico ApS hade ett bruttoresultat på 23,7 miljoner DKK år 2013 och bokförda tillgångar på 159 miljoner DKK den siste december samma år. Svenska moderbolaget Fiskeri AB Ginneton hade en omsättning på 49,0 miljoner år 2014 och bokförda tillgångar på 158 miljoner den siste december samma år. Antalet anställda var 22 personer.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!

2 svar på “Gifico – Ginneton”

Kommentarer är stängda.