Danmarks stora fiskeriföretag, en avslutande kommentar

Danmarks största fiskeriföretag när det gäller antal anställda, ekonomi och innehavda fiskerättigheter är en blandad skara. De allra största finns inom det pelagiska fisket (IOK). Fyra av dessa är svenskägda, Astrid Fiskeri A/S, Themis Fiskeri A/S, Gifico ApS och Fiskeriselskabet Stella Nova ApS. Två av dessa, Astrid och Gifico (Ginneton) hör också till de största i Sverige. De svenskägda är i huvudsak inriktade på industrifiske och det är också flera av de danskägda som de av Hametner och Knak ägda företagen. Ytterligare tre stora pelagiska fiskeriföretag, alla hemmahörande i Hirtshals, ägs av färingar, Asbjørn, Rederiet Ruth och Beinur.

Enstaka pelagiska fiskeriföretag med IOK-rättigheter har expanderat till konsumtionsfiskeri med FKA-rättigheter. Det gäller främst Gitte Henning A/S.  En företagsgrupp har i stort sett avvecklat sitt pelagiska- och industrifiske till förmån för konsumtionsfiske (konsumfiske), det är de av Valter Vendelbo ägda företagen.

Det finns också exempel på företag som expanderat från den demersala sektorn (FKA) till den pelagiska, Främst bland dessa är holländaren Tamme Bolt i Thyborøn som med hjälp av det mycket stora nederländska fiskeriföretaget Willem van der Zwan & Zonen.

Lite förvånande har det också visat sig att ett fiskerikooperativ, Thorupstrand Kystfiskerlaug, som startades med syfte att värna det småskaliga fisket och som är motståndare till överförbara fiskerättigheter hör till de största innehavarna av fiskerättigheter inom det det demersala fisket efter konsumtionsfisk.

Det finns också ett rent industriföretag som investerat i fiskerättigheter för att säkra en viss råvarutillförsel och det är TripleNine. Denna koncern innehar också fiskerättigheter i Chile och Namibia. Ett annat företag med internationell anknytning och stora kvoter i andra länder som också investerat i fiskerättigheter i Danmark under senare år är räkfiskeföretaget Ocean Prawns.

Totalt har jag skrivit om 22 danska fiskeriföretag i denna serie, det är möjligt att jag missat nån större fiskerikoncern, men de viktigaste är i alla fall med. Antalet anställda är mellan 10 och 60 i företagens fiskeriverksamhet med undantag för enstaka företag som har färre anställda i fiskerisektorn, exempelvis TripleNine.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!