Vendelbo

Valter Vendelbo tog år 2005 över sin fars fiskeriverksamhet. Fadern Gunnar Vendelbo som föddes i fiskeäget Lildstrand nära Thorupstrand hade då fiskat med Hanstholm som bas i 40 år. I Lildstrand såväl som i Thorupstrand finns fortfarande släktingar som ägnar sig åt fiske.

När Valter Vendelbo tog över bestod verksamhet av två industritrålare som alltså var inriktade på att fiska tobis och skarpsill. En av dessa, HM 220 Susan Vendelbo på 654 bt, såldes år 2010 till Astrid Fiskeri som överförde kvoterna på andra båtar och sålde sen båten vidare till Mindbo Aps år 2012. Idag heter båten L 415 Stormy.  Även den andra verkar ha sålts den dess. Nya HM 292 Kirstine Vendelbo, byggd 2012 på Vestværftet i Hvide Sande, på 267 bt, ägs idag av ett partrederi bestående av Valter Vendelbo, Fiskeriselskabet Hesselø ApS (ägt av Valter Vendelbo) och Rune Vendelbo Andersen Fiskeri ApS och innehar en del fiskerättigheter till pelagisk fisk (IOK).

Valter Vendelbo använde pengarna från försäljningen av Susan Vendelbo till att köpa fiskebåtar med fiskerättigheter och fiskerättigheter för konsumtionsfisk (FKA, demersalt fiske) och har lite i det fördolda blivit en stor innehavare av fiskerättigheter inom konsumtionsfisket utan att äga några större fiskebåtar. De fiskebåtar Valter Vendelbo och hans bolag som Fiskeriselskabet Hesselø ApS och Cyrano II ApS äger förutom Kirstine Vendelbo är kvotägarbåtarna (båtar som innehar stora kvoter, men som är små jollar) FN 43 Luna Jerup och HM 50 Mona samt fiskebåtarna H 292 Hesselø (46 bt), HM 492 Doris Vendelbo (34 bt), R 355 Trine Louise (73 bt), SK 938 Kasper (19 bt) och T 192 Elly (21 bt). De flesta ägs av Cyrano II ApS, men några av Valter Vendelbo personligen och enstaka av Fiskeriselskabet Hesselø ApS.

Fiskerättigheterna i det pelagiska fisket (IOK) är huvudsak för brisling (skarpsill) medan rättigheterna i det demersala fisket (FKA) på konsumtionsfisk omfattar det mesta, dock med tyngdpunkten förlagd till torskfiskerättigheter.

Fiskerättigheter i pelagiskt fiske, fiskart och område, andel av totalkvot för arten

Sill västra Östersjön, 0,1%
Sill östra Östersjön, 0,1%
Brisling (skarpsill) Skagerak och Kattegatt, 4,8%
Brisling (skarpsill) Nordsjön, 0,4%
Tobis, 0,7%

Fiskerättigheter i demersalt fiske, fiskart och område, andel av totalkvot för arten

Torsk Nordsjön, 3,2%
Torsk Kattegatt, 7,0%
Torsk Skagerak, 5,1%
Torsk västra Östersjön, 10,5%
Torsk östra Östersjön, 8,7%
Torsk Östersjön DØX, 10,5%
Tunga Skagerak, Kattegatt och Östersjön, 8,7%
Tunga Nordsjön, 1,2%
Rödspätta Nordsjön, 1,2%
Rödspätta Kattegatt, 2,0%
Rödspätta Skagerak, 1,7%
Jomfruhummer (kräfta) Skagerak, Kattegatt och Östersjön, 1,9%
Jomfruhummer (kräfta) Nordsjön, 2,5%
Jomfruhummer (kräfta) Nordsjön norsk zon, 0,1%
Mørksej (sej, gråsej), 2,3%
Kuller (kolja) Skagerak, Kattegatt och Östersjön, 3,2%
Kuller (kolja), Nordsjön, 2,1%
Kulmule (kummel), 1,0%
Pigg- och slätvar, 1,0%

Fiskeriselskabet Hesselø ApS hade bokförda tillgångar på 35 miljoner DKK den siste december 2013 medan Cyrano II ApS medan motsvarande siffra för Cyrano II ApS var 90 miljoner DKK vid samma tid. Bruttoresultatet för Cyrano II var 5 miljoner DKK.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!

Ett svar på ”Vendelbo”

Kommentarer är stängda.