Fiskeri AB Ginneton

Fiskeri AB Ginneton är i likhet med Astrid Fiske ett företag som har fiskeriverksamhet i Sverige såväl som i Danmark. I huvudsak äger företaget fiskerättigheter i Sverige medan den största båten finns i Danmark där systerbolaget eller dotterbolaget Gifico ApS har sitt säte. Fiskeri AB Ginneton i Fiskebäck och Gifico ApS ägs av familjen Claesson. I styrelsen för Ginneton sitter Kurt Claesson, Thor Claesson, Sture Claesson samt deras tre söner,Philip, Carl-Johan och Johannes Claesson som suppleanter.

De båtar företaget äger är S 205 Ceton på 1 337 bruttoton i Danmark samt GG 203 Ginneton på 845 bruttoton och trålaren GG 210 Vera C på 63 bt i Sverige. Vera C ägnar sig åt demersalt fiske efter kräfta (jomfruhummer) och fisk. Kräfta fiskas både med rist och utan rist. I skeppslistan finns också GG 663 Crona på 211 bt upptagen, men det är ingen aktiv fiskebåt utan är i själva verket gamla Rön som ligger i Fiskebäck och väl egentligen är att betrakta som skrot. GG 203 Ginneton har under lång tid fiskat ihop med båtar från Astrid Fiske AB som GG 64 Astrid Marie (numera såld) och GG 764 Astrid.

Fiskeri AB Ginneton har dotterbolaget Fiskeri AB Nimber och familjen Claesson äger också Gifico Fiskexport AB, ett företag som 2014 inte tycks ha bedrivit någon verksamhet.

Fiskerättigheter i Danmark, fiskart och område, ägd kvotandel 

Brisling (skarpsill) i Nordsjön 2,8%
Tobis, 4,2%,

I Sverige har Fiskeri AB Ginneton betydligt större fiskerättigheter på det pelagiska området än vad de har i Danmark. De har rättigheter i både Västerhavet och Östersjön. i Sverige finns överförbara fiskerättigheter bar inom det pelagiska fisket och Sveriges totalkvoter är mycket mindre än de danska.

Fiskerättigheter i Sverige, fiskart och område, andel av total kvot (hösten 2014)

Sill Nordsjön 20,5%
Sill norsk zon 17,8%
Sill Skagerak/Nordsjön, 4,3%
Sill östra Östersjön 10.5%
Skarpsill Östersjön, 8,8%
Makrill, 24,7%
Makrill norsk zon, 74,7%
Tobis, 7,3%

Gifico ApS hade ett bruttoresultat på 23,7 miljoner DKK år 2013 och bokförda tillgångar på 159 miljoner DKK den siste december samma år. Svenska moderbolaget Fiskeri AB Ginneton hade en omsättning på 49,0 miljoner år 2014 och bokförda tillgångar på 158 miljoner den siste december samma år. Antalet anställda var 22 personer.

GG 203 Ginneton

GG 203 Ginneton

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!

Ett svar på “Fiskeri AB Ginneton”

Kommentarer är stängda.