Ahlma Fiskeri AB – istället för Roxen och Danö

Ahlma Fiskeri AB har adress i Fiskebäck. Den svenskflaggade båt de äger, GG 206 Ahlma (514 bruttoton) har däremot Önnered som hemmahamn, men om båten ligger i hamn i Sverige ligger den i Fiskebäck då Önnereds hamn är alldeles för liten och grund. I Önnered brukar dock företagets danskflaggade båt, S 206 Ahlma-West (182 bruttoton) ligga. Den ägs av Ahlma Danmark ApS. I praktiken används väl aldrig Ahlma West till fiske utan är en kvotägarbåt. Ahlma Fiskeri AB ägs av familjen Magnusson och Jonas Ahlström och i styrelsen för företaget sitter Jonas Ahlström, Christer Magnusson, John Bertil Magnusson och Sven Bertil Magnusson. I det danska bolagets styrelse återfinns bara Christer Magnusson.

Familjen Magnusson äger också Fiskeri AB Roxen som tidigare ägde GG 564 Roxen, en större fiske båt som idag finns i Finland och ägs av ett estniskt företag. Fiskeri AB Roxen har i sin styrelse också Sture Magnusson som dessutom är ägare av S & G Fiskeri AB (tidigare Sture Magnusson Holding AB), ägare av en mindre fiskebåt med namnet GG 564 Roxen. Fiskeri AB Roxen har dotterbolagen Dysten Fiske AB och FF O Denmark. Frågan är dock om inte det senare egentligen är Ahlma Danmark ApS.

Sven Bertil Magnusson äger för sin del också GG 462 Berit. Såväl Berit som Roxen har Önnered som hemmahamn. Christer Magnusson och Göte Magnusson har företaget Göte Magnusson Holding AB. Slutligen äger familjen Magnusson också Eskils Kanal Fastighet AB.

Jonas Ahlström är för sin del ägare av Jonas Ahlström Holding AB, idag moderbolag för Ahlström & Larsson Fiske AB samt JPO Fiske AB. Ahlström & Larsson Fiske AB ägde tidigare GG 206 Danö, en båt som idag är finskflaggad men ägs av svenska Bryngelds Fiskeri AB under namnet FIN 1125T Windö. Vidare är han delägare i Ahlström & Larsson Fastighets AB vars andre ägare är Per-Olof Larsson som tidigare också var hälftenägare av Ahlström & Larsson Fiske AB. Andra uppdrag som Jonas Ahlström har är som styrelsemedlem i PFG Fish AB:s dotterbolag Fishsupplier Holding Sweden AB och i Swedish Pelagic Federation PO (SFP). Per-Olof Larsson äger för sin del via sitt bolag Per-Olof Larsson Hodling AB den mindre fiskebåten GG 1206 Danö.

Fiskerättigheter, fiskart och område, fiskerättigheter i andel av totalkvot (oktober 2014)

Sill Skagerak, 5,2%
Sill SKN, 10,1%
Sill östra Östersjön, 6,0%
Skarpsill Skagerak, 1,6%
Skarpsill Östersjön, 5,4%
Makrill norsk zon, 5,8%
Tobis, 16,4%

I totalkvoten och andelarna är inte kustkvoten (reserverad för mindre båtar) medräknad och inte heller den så kallade östersjökvoten om 10 000 ton som det är fritt fiske på. Makrillkvoten på norskt vatten är bara på totalt 241 ton så den är i praktiken meningslös för de flesta båtar. Ahlma har de näst största fiskerättigheterna på tobis efter Clipperton.

Förutom tobis har Ahlma mycket små fiskerättigheter i  Nordsjön. Det kompenseras av att de också har danska fiskerättigheter.

Fiskerättigheter i Danmark, fiskart och område, andel av total kvot (IOK)

Skarpsill (brisling) Skagerak och Kattegatt, 3,0%
Tobis, 1,0%
Vitlinglyra (sperling), 1,0%

En procent av den danska tobiskvoten innebär att Ahlma Fiskeri har nästan lika stora fiskerättigheter för tobis i Danmark som i Sverige om vi mäter i ton.

GG 206 Ahlma

GG 206 Ahlma

Ahlma Fiskeri AB omsatte 27,4 miljoner verksamhetsåret 2013/2014 och hade bokförda tillgångar på cirka 61 miljoner SEK den siste juni 2014. Företaget hade också 7 anställda. Det danska företaget är alldeles nytt och fanns inte förra året. Jonas Ahlström Holding AB hade ingen omsättning under 2013/2014, men bokförda tillgångar på 10 miljoner SEK den 30 juni 2014. Fiskeri AB Roxen hade en omsättning på nästan 2 miljoner kronor, bokförda tillgångar på 12,4 miljoner SEK och en anställd.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,