Guldhaven Pelagiska AB

Guldhaven Pelagiska AB är ett av två större fiskeriföretag i Sverige som inte hör hemma i västra Sverige. Det är ett företag i Kalix-området i Norrbotten, närmare bestämt Påläng, som ägnar sig åt fiske av siklöja för att ta tillvara Kalix röda guld, löjrom. Dessutom säljer företaget löjrom och andra produkter från siklöja. I styrelsen för företaget sitter Teija Aho (VD), Kent Oskar Karlsson, Arnold Bodlund och Kjell Östman.

Utöver fiske av siklöja och beredning av och handel med löjrom så fiskar och köper företaget också sill (strömming) för beredning och från nästa år också för tillverkning av surströmming.

Siklöja i Bottenviken fiskas med pelagisk trål (flyttrål) och garn under drygt en månad på hösten med start kring 20 september och till slutet av oktober. Trålfisket står för huvuddelen av fångsten. 35 fiskare med 38 fiskebåtar har tillstånd att fiska siklöja med trål. Sen ungefär en månad tillbaka är detta fiske MSC-märkt.  Vid sidan av siklöjefisket fiskar de i huvudsak strömming (sill) på östersjökvoten och kustkvoten resten av året.

Företaget (som tidigare hette Guldhaven Fiske i Kalix AB) äger enligt skepplistan fiskebåten HA 30 Vilma på 19 bruttoton, men enligt MSC är Arnold Bodlund ägare. Kent Oskar Karlsson äger HA 83 Natalia (5 bruttoton) och HA 42. HA 83 Natalia och HA 30 Vilma tillhör de båtar som fiskar MSC-märkt siklöja. Dessa två ägnar sig åt partrålning ihop. Bägge båtarna har Storön som hemmahamn.

Kjell Östman är styrelseledamot i en rad företag i fiskbranschen där det största företaget är Lobster Seafood Sweden Holding AB.

Siklöjefiske

Totalt har Guldhaven Pelagiska AB 9 anställda och 2014 omsatte företaget 18,7 miljoner SEK. De bokförda tillgångarna siste december 2014 var 8,7 miljoner SEK.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!