Kvinnliga makthavare i yrkesfisket

Det är mycket få kvinnor som är aktiva yrkesfiskare i Sverige. Det handlar om ungefär 20 stycken. Därför finns det också mycket få kvinnor som är viktiga makthavare i det svenska fisket. Ingen i själva fisket, fler bland politiker och byråkrater liksom Läs mer…

Veckans båt – HA 30 Vilma

HA 30 Vilma är en 13 meter lång trålare på 19 bruttoton och en motor på 202 kW. Ägare av båten är Guldhaven Pelagiska AB i Kalix. Hemmahamn är Storön. Båten trålar i par med HA 83 Natalia som ägs av Läs mer…

Guldhaven Pelagiska AB

Guldhaven Pelagiska AB är ett av två större fiskeriföretag i Sverige som inte hör hemma i västra Sverige. Det är ett företag i Kalix-området i Norrbotten, närmare bestämt Påläng, som ägnar sig åt fiske av siklöja för att ta tillvara Kalix Läs mer…