Nicklasson Fiskeri – tyskflaggad båt

Nicklasson Fiskeri AB med hemhörighet på Öckerö har sin fiskeriverksamhet i Tyskland, men besättningen är anställd av det svenska dotterbolaget Stranden Bemanning AB. Fiskebåten NC 315 Victoria på 499 bruttoton ägs däremot av det tyska dotterbolaget Victoria Fischereigesellschaft Mbh. Nicklasson Fiskeri är ett av två större svenska fiskeriföretag som bedriver fiskeriverksamhet med tysk flagg. Det andra är Kristine Fiskeri AB.

I styrelsen för företaget sitter Hans Niklasson, Christer Niklasson och Stig Arnesson med Eva Lena Niklasson som suppleant. Hans Niklasson och Stig Arnesson sitter också i styrelsen för Öckerö Hamn- & Fiskareförening ekonomisk förening. Utöver detta har de inga andra företag eller styrelseuppdrag i Sverige. Nicklasson Fiskeri AB äger också den mindre fiskebåten GG 341 Wanda.

NC 330 Victoria är en modern trålare, byggd som en demersal trålare, men enligt uppgifterna hos FAO fiskar båten också pelagiskt. Demersalt fiske är fiske efter bottenlevande fisk, torskfiskar och plattfiskar i första hand. Pelagiskt fiske är fiske efter sill, skarpsill, makrill etc. Båten fiskar med tyska fiskerättigheter. Hur stora fiskerättigheter de har i Tyskland är okänt då jag inte hittar någon offentlig redovisning av sådana uppgifter.

NC 315 Victoria

NC 315 Victoria. Foto: Lennart Ramsvik.

Nicklasson Fiskeri AB hade en omsättning på 15,6 miljoner SEK år 2013 och bokförda tillgångar den siste december samma år på 14,9 miljoner SEK. Det totala antalet anställda var 13 personer, varav 12 i Stranden Bemannings AB.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!

Ett svar på ”Nicklasson Fiskeri – tyskflaggad båt”

Kommentarer är stängda.