Nicklasson Fiskeri – tyskflaggad båt

Nicklasson Fiskeri AB med hemhörighet på Öckerö har sin fiskeriverksamhet i Tyskland, men besättningen är anställd av det svenska dotterbolaget Stranden Bemanning AB. Fiskebåten NC 315 Victoria på 499 bruttoton ägs däremot av det tyska dotterbolaget Victoria Fischereigesellschaft Mbh. Nicklasson Fiskeri är Läs mer…