En svensk haj – håbrand

Håbrand är en haj som finns i svenska vatten. Den är numera så ovanlig att allt yrkesfiske av håbrand är förbjudet, i Sverige såväl som på andra håll. Håbrand lever i norra och södra Atlanten, samt i södra Stilla havet. Fångsterna sjunker världen över. År 1985 landades 10 ton i Sverige, idag rör det sig om några hundra kilo per år. Även om fiskeförbud råder så fångas håbrand vid sportfiske och som bifångst emellanåt. En håbrand kunde därför visas upp på Fiskhamnsfestivalen i Göteborg.  I Sverige uppträder håbrand i Skagerak och norra Kattegatt. Håbranden kan bli upp till omkring 3 meter lång och lever på att äta pelagiska fiskar som lever i stim, exempelvis sill. Den kallas därför också sillhaj.

Även om håbrand är en stor haj så är det inte den största hajen i svenska vatten. Det finns en hajart som är mycket större, brugden. Brugden blir normalt upp mot 10 meter lång och kan bli 12-13 meter, kanske ända upp till 15. Den är därmer en av världen största hajarter. Det är också en pelagiskt levande haj och den lever på plankton. Brugden är mycket sällsyntare idag än den var för 50 år sen.

Håbrand

Även håkäring som också kan bli större än håbranden uppträder i svenska vatten, dock enbart säsongsvis.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!